ถ้าฉันได้รับข้อความปฏิเสธการเข้าถึง ฉันจะเปิดแฟ้มได้อย่างไร

ถ้าคุณได้รับข้อความปฏิเสธการเข้าถึงเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม ตัวเลือกที่คุณสามารถลองใช้ได้มีดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบสิทธิของแฟ้มหรือของโฟลเดอร์ที่บันทึกแฟ้มไว้ โดยทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย

  3. ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือชื่อผู้ใช้ ให้คลิกชื่อของคุณเพื่อดูสิทธิที่คุณมี

   เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม คุณต้องมีสิทธิในการอ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ ให้ดูที่ สิทธิคืออะไร

 • ตรวจสอบว่าแฟ้มมีการเข้ารหัสลับหรือไม่ โดยทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก ขั้นสูง

   ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสลับเนื้อหาเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล ไว้ คุณต้องมีใบรับรองที่ใช้ในการเข้ารหัสลับแฟ้มเพื่อเปิดแฟ้มนั้น

   คุณควรขอใบรับรองจากบุคคลที่สร้างแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเข้าหรือการส่งออกใบรับรองและคีย์ส่วนตัว

รหัสบทความ: MSW700046