ฉันจะป้องกันแฟ้มไม่ให้ซิงค์กับอุปกรณ์ใน Windows Media Player ได้อย่างไร

ถ้าอุปกรณ์ของคุณซิงค์โดยอัตโนมัติผ่านทาง Windows Media Player และคุณต้องการจะแยกแฟ้มใดโดยเฉพาะออกจากการซิงค์กับอุปกรณ์ คุณสามารถเลือกที่จะข้ามแฟ้มนั้นไปได้ คุณมีตัวเลือกหลายตัวเลือกสำหรับการข้ามแฟ้มดังนี้ การลบแฟ้มออกจากอุปกรณ์ การเอาแฟ้มออกจากรายการที่จะเล่นที่ซิงค์กับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ และการเอาแฟ้มที่มีเงื่อนไขข้อผิดพลาดออก

 • การลบแฟ้มออกจากอุปกรณ์

  ถ้าคุณลบแฟ้มออกจากอุปกรณ์ของคุณ และแฟ้มนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเล่นที่จะซิงค์กับอุปกรณ์ของคุณ Windows Media Player จะข้ามแฟ้มนั้นในครั้งถัดไปที่คุณซิงค์อุปกรณ์ของคุณ

  หากคุณตัดสินใจในภายหลังว่าคุณต้องการให้แฟ้มซิงค์กับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติอีกครั้ง ให้ลากแฟ้มจากบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดไปยัง รายการการซิงค์ ในบานหน้าต่างรายการ แล้วคลิก เริ่มซิงค์

 • การเอาแฟ้มออกจากรายการที่จะเล่นที่ซิงค์อัตโนมัติกับอุปกรณ์ของคุณ

  เมื่อต้องการดูเนื้อหาของรายการที่จะเล่นที่จะซิงค์โดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
   ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
  2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บ ซิงค์ แล้วคลิกปุ่ม ตัวเลือกการซิงค์รูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือกการซิงค์' จากนั้นคลิก ตั้งค่าการซิงค์
  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอุปกรณ์ ให้คลิกรายการที่จะเล่นที่คุณต้องการดูในรายการ รายการที่จะเล่นที่จะซิงค์

 • การเอาแฟ้มที่มีเงื่อนไขข้อผิดพลาดออก

  ถ้าข้อผิดพลาดป้องกันแฟ้มจากการซิงค์ คุณอาจลองแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถซิงค์แฟ้มได้สำเร็จ หรือคุณสามารถป้องกันไม่ให้ Player พยายามซิงค์แฟ้มอีกครั้งโดยการคลิกปุ่ม ข้อผิดพลาดรูปภาพของปุ่ม 'ข้อผิดพลาด' (ซึ่งปรากฏถัดจากแฟ้มในรายการ สถานะการซิงค์ ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด) แล้วคลิก ข้ามแฟ้มนี้ทุกครั้งที่ซิงค์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถข้ามแฟ้มอื่นทั้งหมดที่มีเงื่อนไขข้อผิดพลาดแบบเดียวกันได้ด้วยการคลิก ข้ามแฟ้มทั้งหมดที่มีข้อผิดพลาดนี้ทุกครั้งที่ซิงค์

  เมื่อต้องการดูรายการ สถานะการซิงค์ ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้คลิกแถบสถานะในแท็บ ซิงค์ ของบานหน้าต่างรายการ