ฉันจะใช้ 'ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา' ได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ 'ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา' เพื่อจับภาพขั้นตอนที่คุณดำเนินการบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ รวมถึงคำอธิบายข้อความของตำแหน่งที่คุณคลิก และรูปภาพของหน้าจอในระหว่างการคลิกแต่ละครั้ง (เรียกว่าภาพจากหน้าจอ) ในทันทีที่คุณจับภาพขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถบันทึกไปยังแฟ้มที่ใช้ได้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนหรือผู้อื่นที่จะช่วยคุณเกี่ยวกับปัญหาของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณบันทึกขั้นตอนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งที่คุณพิมพ์ จะไม่ ได้รับการบันทึก ถ้าสิ่งที่คุณพิมพ์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างปัญหาที่คุณพยายามแก้ไขขึ้นมาใหม่ ให้ใช้คุณลักษณะข้อคิดเห็นที่อธิบายด้านล่างเพื่อเน้นตำแหน่งที่ปัญหากำลังเกิดขึ้น

  โปรแกรมบางอย่าง เช่น เกมแบบเต็มหน้าจอ อาจไม่มีการจับภาพได้อย่างถูกต้องหรืออาจจะไม่ให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการบันทึกขั้นตอนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิด 'ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ psr ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก psr

 2. คลิก เริ่มบันทึก บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่ คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราวได้ทุกเวลา แล้วดำเนินการต่อในภายหลัง

 3. คลิก หยุดบันทึก

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก (จะมีการบันทึกแฟ้มด้วยส่วนขยายของแฟ้ม .zip)

  เมื่อต้องการดูระเบียนของขั้นตอนที่คุณบันทึกไว้ ให้เปิดแฟ้ม .zip ที่เพิ่งบันทึก แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้มนั้น เอกสารจะเปิดในเบราว์เซอร์ของคุณ

การส่งขั้นตอนปัญหาในอีเมล

 • หลังจากบันทึกและบันทึกแฟ้ม .zip ให้คลิกที่ลูกศรลงของวิธีใช้ รูปภาพของลูกศรลงของวิธีใช้ แล้วคลิก ส่งไปยังผู้รับอีเมล การทำเช่นนี้จะเปิดข้อความอีเมลในโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณโดยมีแฟ้มที่บันทึกล่าสุดแนบมาด้วย

  หมายเหตุ

  • คุณไม่สามารถที่จะคลิกตัวเลือก ส่งไปยังผู้รับอีเมล จนกว่าคุณจะได้ทำการบันทึกและบันทึกแฟ้ม

เมื่อต้องการใส่คำอธิบายประกอบขั้นตอนปัญหา

 1. เปิด 'ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ psr ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก psr

 2. คลิก เริ่มบันทึก

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น ให้คลิก เพิ่มข้อคิดเห็น

 4. ใช้เมาส์ของคุณเน้นส่วนของหน้าจอที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็น แล้วพิมพ์ข้อความของคุณในกล่อง 'เน้นปัญหาและแสดงข้อคิดเห็น' จากนั้นคลิก ตกลง

 5. คลิก หยุดบันทึก

 6. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

  เมื่อต้องการดูระเบียนของขั้นตอนที่คุณบันทึกไว้ ให้เปิดแฟ้ม .zip ที่เพิ่งบันทึก แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้มนั้น เอกสารจะเปิดในเบราว์เซอร์ของคุณ

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่า

เมื่อคุณปรับการตั้งค่าให้กับ 'ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา' การตั้งค่าเหล่านั้นจะบันทึกไว้สำหรับเซสชันปัจจุบันเท่านั้น หลังจากที่คุณปิดและเปิด 'ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา' ใหม่ การตั้งค่าปกติจะย้อนกลับมาอีกครั้ง

 1. เปิด 'ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ psr ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก psr

 2. คลิกลูกศรลงของวิธีใช้ รูปภาพของลูกศรลงของวิธีใช้ แล้วคลิก การตั้งค่า
 3. คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับ 'ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา'

  • 'ตำแหน่งที่ตั้งผลลัพธ์' ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการพร้อมท์ให้บันทึกแฟ้มหลังจากการบันทึก ให้คลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อตั้งชื่อแฟ้มผลลัพธ์เริ่มต้น

  • เปิดใช้งานการจับภาพหน้าจอ ถ้าคุณไม่ต้องการจับภาพหน้าจอพร้อมกับข้อมูลการคลิก ให้เลือก ไม่ใช่ การทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา ถ้าคุณกำลังจับภาพจากหน้าจอของโปรแกรมที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ใบแจ้งยอดจากธนาคาร และคุณกำลังใช้ภาพจากหน้าจอนั้นร่วมกับผู้อื่น

  • จำนวนการจับภาพหน้าจอล่าสุดที่จัดเก็บ ในขณะที่ค่าเริ่มต้นคือ 25 หน้าจอ คุณสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนของภาพจากหน้าจอได้ 'ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา' จะบันทึกจำนวนภาพจากหน้าจอเริ่มต้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีภาพจากหน้าจอ 30 ภาพระหว่างการบันทึก แต่ภาพจากหน้าจอเริ่มต้นมีเพียง 25 ภาพ คุณจะพบว่าภาพจากหน้าจอห้าภาพแรกหายไป ในกรณีนี้ คุณอาจต้องการเพิ่มจำนวนภาพจากหน้าจอเริ่มต้น

รหัสบทความ: MSW700044