เซนเซอร์มีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของฉันอย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อมีการเปิดใช้งานเซนเซอร์โปรแกรมและผู้ใช้ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์นั้นได้ Windows จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อโปรแกรมเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยการแสดงไอคอน 'ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ' รูปภาพของไอคอน 'ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ' แบบชั่วคราวในพื้นที่แจ้งให้ทราบ โดย Windows จะแสดงไอคอนนี้ครั้งแรกที่โปรแกรมหรือบริการเข้าถึงตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ของคุณจากเซนเซอร์

บางโปรแกรมอาจสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ) จากเซนเซอร์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต คุณจะสามารถจำกัดโปรแกรมในการเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ได้ตามบัญชีผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานและการปิดใช้งานเซนเซอร์ ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดใช้งานเซนเซอร์