'ศูนย์ปฏิบัติการ' ตรวจสอบปัญหาอย่างไร

'ศูนย์ปฏิบัติการ' จะตรวจสอบรายการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและการบำรุงรักษาหลายรายการในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งช่วยกำหนดประสิทธิภาพทั้งหมดของคอมพิวเตอร์คุณ

เมื่อสถานะของรายการที่ตรวจสอบเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณล้าสมัย) 'ศูนย์ปฏิบัติการ' จะแจ้งคุณด้วยข้อความในพื้นที่แจ้งให้ทราบบนแถบงาน สถานะของรายการใน 'ศูนย์ปฏิบัติการ' จะเปลี่ยนสีเพื่อแสดงให้เห็นความรุนแรงของข้อความและจะแนะนำการดำเนินการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายการที่ศูนย์ปฏิบัติทำการตรวจสอบ

  1. เปิด 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ระบบและความปลอดภัย ให้คลิก ตรวจทานสถานะคอมพิวเตอร์ของคุณ

  2. คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าศูนย์ปฏิบัติการ

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อให้ 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ตรวจสอบรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหา หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อหยุดตรวจสอบรายการ

  4. คลิก ตกลง

ถ้าคุณต้องการติดตามรายการเอง (เช่น คุณใช้โปรแกรมสำรองข้อมูลนอกเหนือจากโปรแกรมที่มีอยู่ใน Windows หรือคุณสำรองแฟ้มของคุณเอง) และคุณไม่ต้องการเห็นการแจ้งให้ทราบสถานะของรายการ คุณสามารถปิดการแจ้งให้ทราบของรายการได้

เมื่อคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการบนหน้า เปลี่ยนการตั้งค่าศูนย์ปฏิบัติการ คุณจะไม่ได้รับข้อความใดๆ และคุณจะไม่เห็นสถานะของรายการใน 'ศูนย์ปฏิบัติการ' เราแนะนำให้คุณตรวจสอบสถานะของรายการทั้งหมดที่แสดงไว้ เนื่องจากรายการจำนวนมากจะช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยได้

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณตัดสินใจปิดข้อความของรายการ คุณสามารถเปิดข้อความกลับมาได้เสมอ บนหน้า เปลี่ยนการตั้งค่าศูนย์ปฏิบัติการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการ แล้วคลิก ตกลง หรือคลิกการเชื่อมโยง เปิดข้อความ ที่เหมาะสมซึ่งอยู่ถัดจากรายการบนหน้าหลัก

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการปรากฏของวิธีการแก้ไขปัญหาใน 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าศูนย์ปฏิบัติการ แล้วคลิก การตั้งค่าการรายงานปัญหา บนหน้า เปลี่ยนการตั้งค่าการรายงานปัญหา ให้เลือกจำนวนข้อมูลที่ส่ง และความถี่ในการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาใหม่ แล้วคลิก ตกลง

รหัสบทความ: MSW700040