วิธีลบประวัติการเรียกดูของคุณใน Internet Explorer 9

Windows Internet Explorer 9 จะจัดเก็บชนิดข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกดูเว็บ

 • แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

 • คุกกี้

 • ประวัติเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าเยี่ยมชม

 • ข้อมูลที่คุณป้อนลงในเว็บไซต์หรือแถบที่อยู่ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณเคยเข้าเยี่ยมชมมาก่อน

 • รหัสผ่านเว็บที่บันทึกไว้

 • ข้อมูลชั่วคราวที่ Add-on ของเบราว์เซอร์จัดเก็บไว้

เมื่อต้องการลบประวัติการเรียกดูของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือปุ่ม 'เครื่องมือ' ชี้ไปที่ ความปลอดภัย แล้วคลิก ลบประวัติการเรียกดู ถ้าคุณไม่ต้องการลบคุกกี้และแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในรายการโปรดของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาข้อมูลเว็บไซต์โปรด
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากข้อมูลแต่ละประเภทที่คุณต้องการลบ

 4. คลิก ลบ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถใช้คุณลักษณะ 'การเรียกดูแบบ InPrivate' เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกประวัติการเรียกดูได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีใช้ 'การเรียกดูแบบ InPrivate' ใน Internet Explorer 9

 • คุณควรปิด Internet Explorer เมื่อสิ้นสุดเซสชันการเรียกดูเพื่อล้างคุกกี้ชั่วคราวที่ยังคงอยู่ในหน่วยความจำออก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

 • ถ้าคุณไม่สามารถลบประวัติการเรียกดูได้เมื่อใช้ขั้นตอนข้างต้น คุณอาจจำเป็นต้องสร้างดัชนี Windows ของคุณขึ้นมาใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างดัชนีใหม่ ให้ดูที่ การเปลี่ยนตัวเลือกขั้นสูงของการทำดัชนี