วิธีการหาซื้อสายเคเบิล Easy Transfer

คุณสามารถซื้อสายเคเบิล Easy Transfer ได้จากทางเว็บ จากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือที่ร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้สายเคเบิล Easy Transfer ในการย้ายแฟ้มและการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่จะช่วยให้สามารถทำกระบวนการถ่ายโอนได้ง่ายขึ้น Windows Easy Transfer ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับสายเคเบิล Easy Transfer ในระหว่างกระบวนการถ่ายโอน คุณจะเห็นคำแนะนำซึ่งแจ้งว่าควรเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเมื่อใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และ การถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่า: คำถามที่ถามบ่อย

หมายเหตุ

  • คุณไม่สามารถใช้สายเคเบิล Universal Serial Bus (USB) ทั่วไปในการถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าด้วย Windows Easy Transfer ได้

  • คุณสามารถเปิด Windows Easy Transfer ได้เฉพาะเมื่อคุณกำลังใช้บัญชีผู้ดูแลอยู่เท่านั้น