วิธีจัดการคุกกี้ใน Internet Explorer 9

คุกกี้คือแฟ้มข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์จะวางไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณและลักษณะที่กำหนดของคุณ คุกกี้สามารถเพิ่มประสบการณ์การเรียกดูของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยการอนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ สามารถเรียนรู้การกำหนดลักษณะของคุณ หรือทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการลงชื่อเข้าใช้ได้ในทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมไซต์บางแห่ง อย่างไรก็ตาม คุกกี้บางรายการอาจทำให้ความเป็นส่วนตัวของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงได้ด้วยการติดตามไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าเยี่ยมชม

คุณสามารถลบคุกกี้ที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณเพื่อบล็อกไม่ให้เว็บไซต์จัดเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วย

เมื่อต้องการลบคุกกี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม 'เครื่องมือ' ชี้ไปที่ ความปลอดภัย แล้วคลิก ลบประวัติการเรียกดู
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุกกี้ แล้วคลิก ลบ

หมายเหตุ

 • การลบคุกกี้ทั้งหมดออกอาจทำให้บางเว็บเพจไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการบล็อกหรือยอมให้ใช้คุกกี้ได้ทั้งหมด

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม 'เครื่องมือ' แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว จากนั้น ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลื่อนแถบเลื่อนไปยังด้านบนสุดเพื่อบล็อกคุกกี้ทั้งหมด หรือไปยังด้านล่างสุดเพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง

  การบล็อกคุกกี้อาจทำให้บางเว็บเพจไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

 • การบล็อกคุกกี้ทั้งหมดสามารถช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณได้ แต่อาจจะจำกัดการใช้งานของคุณในบางเว็บไซต์ คุณสามารถเริ่มได้โดยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด แล้วยอมให้คุกกี้ทำงานตามที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือ

เมื่อต้องการบล็อกหรือยอมให้ใช้คุกกี้ได้ตามประเภท

แทนที่จะเลือกบล็อกหรืออนุญาตเฉพาะเว็บไซต์บางเว็บ คุณสามารถระบุชนิดคุกกี้ทั่วไปที่ยอมรับได้ เช่น คุณสามารถเลือกที่จะยอมให้ใช้คุกกี้จากเว็บไซต์ที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเลือกบล็อกคุกกี้ที่มาจากเว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม 'เครื่องมือ' แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว เลื่อนแถบเลื่อนไปยังระดับของความเป็นส่วนตัวที่คุณต้องการตั้งค่า แล้วคลิก ตกลง

  เมื่อคุณเลื่อนแถบเลื่อน Internet Explorer จะแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับชนิดของคุกกี้ที่ถูกบล็อกหรือที่อนุญาตให้ใช้ได้ที่ระดับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

เมื่อต้องการบล็อกหรือยอมให้ใช้คุกกี้ได้จากเว็บไซต์เฉพาะ

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม 'เครื่องมือ' แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว แล้วเลื่อนแถบเลื่อนไปยังตำแหน่งระหว่างส่วนบนสุดและล่างสุด คุณจึงไม่ได้บล็อกหรือให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด

 4. คลิก ไซต์

 5. ในกล่อง ที่อยู่ของเว็บไซต์ พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ แล้วคลิกบล็อก หรือ อนุญาต

  ในขณะที่คุณพิมพ์ รายการของเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมมาแล้วจะแสดงขึ้น คุณสามารถคลิกรายการที่อยู่ในชุดรายการ และรายการที่คุณคลิกจะแสดงขึ้นในช่อง ที่อยู่ของเว็บไซต์

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 สำหรับแต่ละเว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกหรืออนุญาตให้ใช้ เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 7. เลื่อนแถบเลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการดูรายงานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บเพจ

คุณสามารถดูรายงานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บเพจได้ โดยรายงานดังกล่าวจะแจ้งให้คุณทราบว่าไซต์มีเนื้อหาใดอยู่บนเพจบ้างและมีคุกกี้อะไรบ้างที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่มีการเข้าเยี่ยมชมเพจนั้นแล้ว

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม 'เครื่องมือ' ชี้ไปที่ ความปลอดภัย แล้วคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บเพจ

หมายเหตุ