วิธีใช้ 'การป้องกันการติดตาม' และ 'การกรอง ActiveX' ใน Internet Explorer 9

คุณสามารถเปิดใช้งาน 'การป้องกันการติดตาม' ใน Windows Internet Explorer 9 เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ต่างๆ สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกดูเว็บของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้งาน 'การกรอง ActiveX' เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมต่างๆ สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ

เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะดังกล่าวแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะปิดใช้งานเฉพาะกับบางไซต์ได้

การใช้ 'การป้องกันการติดตาม' เพื่อบล็อกเนื้อหาจากเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง เนื้อหาบางอย่างอาจถูกจัดเตรียมไว้โดยเว็บไซต์อื่น เนื้อหาดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพจที่คุณเยี่ยมชมบนอินเทอร์เน็ต

'การป้องกันการติดตาม' จะบล็อกเนื้อหานี้จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน 'รายการป้องกันการติดตาม' โดยจะมี 'รายการป้องกันการติดตามแบบส่วนบุคคล' รวมอยู่ใน Internet Explorer ซึ่งเป็นรายการที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยยึดตามไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าเยี่ยมชม คุณยังสามารถดาวน์โหลด 'รายการป้องกันการติดตาม' ได้ด้วย และจากนั้น Internet Explorer จะตรวจหาการปรับปรุงรายการดังกล่าวเป็นระยะๆ

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน 'การป้องกันการติดตาม'

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือปุ่ม 'เครื่องมือ' ชี้ไปที่ ความปลอดภัย แล้วคลิก การป้องกันการติดตาม
  3. ในกล่องโต้ตอบ จัดการ Add-on ให้คลิก 'รายการป้องกันการติดตาม' แล้วคลิก เปิดใช้งาน

การใช้ 'การกรอง ActiveX' เพื่อบล็อกตัวควบคุม ActiveX

ตัวควบคุม ActiveX และ Add-on ของเว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ทำให้เว็บไซต์ต่างๆ สามารถนำเสนอเนื้อหา เช่น วิดีโอ ได้ โปรแกรมดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยที่คุณไม่ได้ให้การยินยอม หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกล

'การกรอง ActiveX' จะป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ต่างๆ ติดตั้งและใช้โปรแกรมดังกล่าวได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน 'การกรอง ActiveX'

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือปุ่ม 'เครื่องมือ' ชี้ไปที่ ความปลอดภัย แล้วคลิก การกรอง ActiveX

การสร้างข้อยกเว้นสำหรับเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้

คุณสามารถปิดใช้งาน 'การป้องกันการติดตาม' หรือ 'การกรอง ActiveX' เพื่อแสดงเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่คุณไว้ใจ

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือก 'การป้องกันการติดตาม' หรือ 'การกรอง ActiveX' สำหรับเว็บไซต์บางแห่ง

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. ไปยังเว็บไซต์

  3. คลิกปุ่มตัวกรองในแถบที่อยู่ แล้วปิดหรือเปิดใช้งานตัวเลือกการกรองที่พร้อมใช้งานสำหรับเว็บไซต์นั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'การป้องกันการติดตาม' และ 'การกรอง ActiveX' ให้อ่าน คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Internet Explorer 9 แบบออนไลน์