การรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี

ไลบรารีจะรวบรวมเนื้อหาจากโฟลเดอร์ต่างๆ คุณสามารถรวมโฟลเดอร์จากตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ในไลบรารีเดียวกัน เพื่อดูและจัดเรียงแฟ้มในโฟลเดอร์เหล่านั้นให้เป็นคอลเลกชันเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเก็บรูปภาพบางส่วนไว้บนฮาร์ดดิสก์ภายนอก คุณสามารถรวมโฟลเดอร์จากฮาร์ดดิสก์นั้นไว้ใน 'ไลบรารีรูปภาพ' แล้วเข้าถึงแฟ้มในโฟลเดอร์นั้นเมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์นี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณได้

รูปภาพของบานหน้าต่างนำทางซึ่งแสดงไลบรารี 'รูปภาพ' ที่มีสามโฟลเดอร์
บานหน้าต่างนำทางแสดงไลบรารี 'รูปภาพ' ที่มีโฟลเดอร์รวมอยู่สามโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของโฟลเดอร์ที่คุณสามารถรวมไว้ในไลบรารี ให้ดูที่ ไลบรารี: คำถามที่ถามบ่อย

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารีหรือเอาโฟลเดอร์ออกจากไลบรารีของคุณ (1:17)
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการรวมโฟลเดอร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ในไลบรารี

 1. ในแถบงาน ให้คลิกที่ปุ่ม Windows Explorerรูปภาพของปุ่ม Windows Explorer
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย) ให้นำทางไปที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการรวมแล้วคลิกหนึ่งครั้งที่โฟลเดอร์นั้น (อย่าคลิกสองครั้ง)

 3. ในแถบเครื่องมือ (เหนือรายการแฟ้ม) ให้คลิก รวมไว้ในไลบรารี แล้วคลิกไลบรารี (ตัวอย่างเช่น เอกสาร)

เมื่อต้องการรวมโฟลเดอร์จากฮาร์ดดิสก์ภายนอกไว้ในไลบรารี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ และคอมพิวเตอร์นั้นรู้จักอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้ง ดู และจัดการอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ของคุณ)

 1. ในแถบงาน ให้คลิกที่ปุ่ม Windows Explorerรูปภาพของปุ่ม Windows Explorer
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย) ให้คลิกที่ คอมพิวเตอร์ แล้วไปยังโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ภายนอกที่คุณต้องการรวม

 3. ในแถบเครื่องมือ (เหนือรายการแฟ้ม) ให้คลิก รวมไว้ในไลบรารี แล้วคลิกไลบรารี (ตัวอย่างเช่น เอกสาร)

หมายเหตุ

 • โฟลเดอร์จากอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้ (เช่น ซีดีและดีวีดี) และ USB แฟลชไดรฟ์ บางตัวจะไม่สามารถรวมไว้ในไลบรารีได้

เมื่อต้องการรวมโฟลเดอร์เครือข่ายไว้ในไลบรารี

คุณต้องเพิ่มโฟลเดอร์เครือข่ายลงในดัชนี หรือทำให้พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ ก่อนที่จะสามารถรวมโฟลเดอร์ดังกล่าวไว้ในไลบรารีได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีทำให้โฟลเดอร์เครือข่ายพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ ให้ดูที่ ไลบรารี: คำถามที่ถามบ่อย

 1. ในแถบงาน ให้คลิกที่ปุ่ม Windows Explorerรูปภาพของปุ่ม Windows Explorer
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย) ให้คลิกที่ เครือข่าย แล้วไปยังโฟลเดอร์บนเครือข่ายที่คุณต้องการรวม

  • คลิกที่ไอคอนบนด้านซ้ายของแถบที่อยู่ แล้วพิมพ์เส้นทางของเครือข่าย จากนั้นกดแป้น Enter แล้วไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการรวม

 3. ในแถบเครื่องมือ (เหนือรายการแฟ้ม) ให้คลิก รวมไว้ในไลบรารี แล้วคลิกไลบรารี (ตัวอย่างเช่น เอกสาร)

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก รวมไว้ในไลบรารี แสดงว่าโฟลเดอร์เครือข่ายไม่มีการทำดัชนี หรือไม่พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์

เมื่อต้องการเอาโฟลเดอร์ออกจากไลบรารี

เมื่อคุณไม่ต้องการดูโฟลเดอร์ในไลบรารีอีกต่อไป คุณสามารถเอาโฟลเดอร์นั้นออกได้ เมื่อคุณเอาโฟลเดอร์ออกจากไลบรารี โฟลเดอร์และเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้นจะไม่ถูกลบออกจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม

 1. ในแถบงาน ให้คลิกที่ปุ่ม Windows Explorerรูปภาพของปุ่ม Windows Explorer
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย) ให้คลิกที่ไลบรารีที่คุณต้องการเอาโฟลเดอร์ออก

 3. ในบานหน้าต่างไลบรารี (ซึ่งอยู่เหนือรายการแฟ้ม) ถัดจาก ประกอบด้วย ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้ง

 4. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก จากนั้นคลิก ตกลง