การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณมีหลายวิธีด้วยกัน ตัวเลือกที่คุณจะเลือกขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์เองและคุณอยู่ที่บ้านหรือที่สำนักงาน

ให้อ่านข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณสำหรับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุปกรณ์คุณเสมอ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (1:40)

เครื่องพิมพ์เฉพาะที่

วิธีธรรมดาที่สุดในการติดตั้งเครื่องพิมพ์คือเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเรียกกันว่า เครื่องพิมพ์เฉพาะที่

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นรุ่น Universal Serial Bus (USB)Windows ควรตรวจพบและเริ่มติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

หากคุณกำลังติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบไร้สายซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์คุณผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi‑Fi) คุณสามารถใช้ 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์' เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ การเชื่อมต่อ Bluetooth และอุปกรณ์ไร้สายหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

ถ้าเป็นรุ่นเก่าซึ่งเชื่อมต่อโดยใช้พอร์ตขนานหรือพอร์ตอนุกรม คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการติดตั้ง (เพิ่ม) เครื่องพิมพ์เฉพาะที่

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

 3. ใน 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์' ให้คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์เฉพาะที่

 4. บนหน้า เลือกพอร์ตเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม ใช้พอร์ตที่มีอยู่ และพอร์ตเครื่องพิมพ์ที่แนะนำถูกเลือกไว้แล้ว จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. บนหน้า ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกผู้ผลิตเครื่องพิมพ์และรุ่น แล้วคลิก ถัดไป

  • ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้คลิก Windows Update แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows ตรวจสอบหาโปรแกรมควบคุมเพิ่มเติม

  • ถ้าไม่พบและคุณมีซีดีการติดตั้ง ให้คลิก มีดิสก์ แล้วเรียกดูไปที่โฟลเดอร์ที่มีโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์อยู่ (สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติม ให้อ่านในคู่มือของเครื่องพิมพ์)

 6. ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมในตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ

เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

ในที่ทำงาน เครื่องพิมพ์จำนวนมากเป็น เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย เครื่องพิมพ์เหล่านี้เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายในรูปแบบอุปกรณ์สแตนด์อโลน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายราคาไม่แพงได้รับการผลิตเพื่อใช้งานในบ้านด้วย เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายในบ้าน

การติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย เครื่องพิมพ์แบบไร้สาย หรือเครื่องพิมพ์ Bluetooth

ถ้าคุณพยายามเพิ่มเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายที่สำนักงาน คุณจำเป็นต้องทราบชื่อของเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณหาไม่พบ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

 3. ใน 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์' ให้คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย แบบไร้สาย หรือแบบ Bluetooth

 4. ในรายการเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย จะมีเฉพาะเครื่องพิมพ์ที่อยู่ใน Active Directory สำหรับโดเมนของคุณเท่านั้นที่จะแสดงอยู่ในรายการ)

 5. ถ้าได้รับพร้อมท์ ให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการคลิก ติดตั้งโปรแกรมควบคุม ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 6. ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมในตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ

 • เครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานสามารถเป็นเครื่องพิมพ์ทั้งหมดบนเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ Bluetooth และเครื่องพิมพ์แบบไร้สายที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นและใช้ร่วมกันบนเครือข่าย คุณอาจต้องมีสิทธิในการติดตั้งเครื่องพิมพ์บางเครื่อง

 • คุณสามารถตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้งานได้หรือไม่ด้วยการพิมพ์หน้าทดสอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิมพ์หน้าทดสอบ

หมายเหตุ

การเอาเครื่องพิมพ์ออก

ถ้าคุณไม่ใช้เครื่องพิมพ์อีกต่อไป คุณสามารถเอาเครื่องพิมพ์ออกจาก 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์'

เมื่อต้องการลบเครื่องพิมพ์

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเอาออกคลิก เอาอุปกรณ์ออก แล้วคลิก ใช่

  ถ้าคุณไม่สามารถลบเครื่องพิมพ์ได้ ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์อีกครั้ง คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล คลิก เอาอุปกรณ์ออก แล้วคลิก ใช่ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันหรือออลอินวัน คุณสามารถเอาเครื่องพิมพ์ออกจาก 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ได้โดยไม่มีผลกับฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์อื่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจยังคงเห็นไอคอนสแกนเนอร์หรือโทรสารของอุปกรณ์อยู่

 • คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้ถ้าคุณมีแฟ้มในคิวงานพิมพ์ของคุณ ให้ยกเลิกการพิมพ์หรือรอจนกว่า Windows จะพิมพ์งานเสร็จสิ้น เมื่อคิวว่างแล้ว Windows จะเอาเครื่องพิมพ์ออก

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการพิมพ์ ให้ดูที่ การดู หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกการพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งานการพิมพ์