การติดตั้งและใช้ Windows XP Mode ใน Windows 7

สิ่งสำคัญ

 • ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2014 เป็นต้นไป การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Windows XP และ Windows XP Mode จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงที่ช่วยปกป้องพีซีของคุณ นั่นหมายความว่า ถ้าคุณยังคงใช้ Windows XP หรือใช้ Windows XP Mode บนพีซี Windows 7 ต่อไปหลังจากที่การสนับสนุนสิ้นสุดลง พีซีของคุณอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการติดไวรัสได้มากขึ้น ดังนั้น เพื่อช่วยปกป้องพีซี Windows 7 ของคุณให้ปลอดภัยภายหลังจากการสนับสนุนสิ้นสุดลง เราขอแนะนำให้คุณใช้ Windows XP Mode ในกรณีที่พีซีของคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสิ้นสุดการสนับสนุน Windows XP

เมื่อใช้ Windows XP Mode คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับ Windows XP ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 รุ่น Professional, Enterprise หรือ Ultimate ได้ Windows XP Mode ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows 8

โปรแกรมที่ทำงานใน Windows XP Mode และโปรแกรมที่ทำงานใน Windows 7
โปรแกรมต่างๆ สามารถทำงานได้ทั้งใน Windows XP Mode และใน Windows 7

Windows XP Mode ทำงานอย่างไร

Windows XP Mode ทำงานในสองลักษณะ โดยเป็นทั้งระบบปฏิบัติการเสมือนและเป็นวิธีหนึ่งในการเปิดโปรแกรมภายใน Windows 7 โดยทำงานในหน้าต่างที่แยกต่างหากบนเดสก์ท็อปของ Windows 7 มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรม เว้นแต่มีฟังก์ชันการทำงานและสิทธิการใช้งานของ Windows XP อย่างเต็มรูปแบบ ใน Windows XP Mode คุณสามารถเข้าถึงซีดี/ดีวีดีไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้งโปรแกรม บันทึกแฟ้ม และทำงานอื่นๆ เหมือนกับว่าคุณกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมใน Windows XP Mode โปรแกรมจะปรากฏทั้งในรายการโปรแกรมของ Windows XP Mode และรายการโปรแกรมของ Windows 7 คุณจึงสามารถเปิดโปรแกรมนั้นได้โดยตรงจาก Windows 7

เมนู 'เริ่ม' ของ Windows 7 ที่แสดงรายการโปรแกรมที่ติดตั้งใน Windows XP Mode
โปรแกรมจะติดตั้งใน Windows XP Mode ในเมนู 'เริ่ม' ของ Windows 7

หมายเหตุ

 • โปรแกรมส่วนใหญ่ที่เข้ากันได้กับ Windows Vista และ Windows XP สามารถทำงานได้ดีใน Windows 7 ถ้าโปรแกรมไม่ทำงาน ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม' ก่อน ซึ่งมีอยู่ใน Windows 7 ทุกรุ่นอยู่แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม'

 • ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์บางรายการที่สามารถใช้ได้ใน Windows 7 อาจไม่ถูกตรวจพบหรือใช้ไม่ได้ใน Windows XP Mode

 • Windows XP Mode ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรธุรกิจในการเปลี่ยนจาก Windows XP เป็น Windows 7 เป็นหลัก โดยไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่เน้นภาพกราฟิก เช่น เกม 3 มิติ และไม่เหมาะสำหรับโปรแกรมที่มีข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องรับสัญญาณทีวี

 • หากคุณกำลังเล่นเพลงหรือวิดีโอใน Windows XP Mode โดยใช้ Windows Media Player และคุณขยายหรือย่อหน้าต่าง Windows XP Mode Windows Media Player จะหยุดเล่น เมื่อต้องการเล่นต่อ ให้คลิกปุ่ม เล่น ปุ่ม 'เล่น' ใน Windows Media Player

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ในการใช้ Windows XP Mode คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามความต้องการบางอย่างของระบบ มิฉะนั้น Windows Virtual PC และ Windows XP Mode จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าคุณอาจดาวน์โหลดและติดตั้งได้ก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Windows 7 Professional, Enterprise หรือ Ultimate เมื่อต้องการทราบว่าคุณใช้ Windows 7 รุ่นใดอยู่ ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ
 2. ตรวจสอบว่า CPU ของคอมพิวเตอร์มีความสามารถด้านการจำลองเสมือนแบบใช้ฮาร์ดแวร์ช่วยหรือไม่ เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้ดาวน์โหลดและเรียกใช้ Hardware-Assisted Virtualization Detection Tool

  • ถ้าคุณได้รับข้อความ “This computer is configured with hardware-assisted virtualization” แสดงว่าคุณสามารถเรียกใช้ Windows Virtual PC และ Windows XP Mode ได้ โปรดดูคำแนะนำด้านล่าง

  • ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "There is no hardware-assisted virtualization support in the system" แสดงว่า CPU ของคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุนการจำลองเสมือนแบบใช้ฮาร์ดแวร์ช่วย คุณยังคงสามารถใช้ Windows XP Mode ได้ด้วยการติดตั้งการปรับปรุงใน Windows 7 ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจำลองเสมือนแบบใช้ฮาร์ดแวร์ช่วย (HAV) เมื่อฉันพยายามใช้ Windows XP Mode และ Windows Virtual PC XP Mode จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นหากสามารถเปิดใช้งานการจำลองเสมือนแบบใช้ฮาร์ดแวร์ช่วยได้

  • ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "Hardware-assisted virtualization is disabled" แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสนับสนุนการจำลองเสมือนแบบใช้ฮาร์ดแวร์ช่วย แต่คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในโปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) ของคอมพิวเตอร์ให้เปิดใช้งานการจำลองเสมือนแบบใช้ฮาร์ดแวร์ช่วย ทั้งนี้ ขั้นตอนในการเปิดใช้งานการตั้งค่าการจำลองเสมือนใน BIOS ของคอมพิวเตอร์จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต BIOS นั้นๆ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปยังเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์นั้น

คำเตือน

 • กรุณาระวังเมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ส่วนติดต่อ BIOS ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง และเป็นไปได้ที่การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงานไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ BIOS: คำถามที่ถามบ่อย

การติดตั้งและการใช้ Windows XP Mode

เมื่อต้องการใช้ Windows XP Mode คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows XP Mode รวมทั้ง Windows Virtual PC ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะเรียกใช้ระบบปฏิบัติการเสมือนในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมใน Windows XP Mode โปรแกรมดังกล่าวจะพร้อมใช้งานทั้งใน Windows XP Mode และ Windows 7

Windows XP Mode มีวงจรการสนับสนุนเหมือนกับ Windows XP นั่นคือการสนับสนุนที่ขยายเวลาสิ้นสุดลงในวันที่ 8 เมษายน 2014 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสิ้นสุดการสนับสนุน Windows XP

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows XP Mode

 1. ไปที่เพจ Windows XP Mode ใน Download Center

 2. ภายใต้ รายละเอียดแบบย่อ ให้เลือกภาษาของคุณ

 3. คลิก ดำเนินการต่อ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Windows 7 ที่คุณใช้งาน

 4. เลือกรุ่นของ Windows XP Mode ที่จะติดตั้ง แล้วคลิก ติดตั้ง

  หมายเหตุ: รุ่นของ Windows XP Mode_N ไม่ได้รวม Windows Media Player ไว้ด้วย

 5. คลิก เรียกใช้ ในแถบข้อความของเบราว์เซอร์ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 6. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Virtual PC

 1. ไปที่เพจ Windows Virtual PC ใน Download Center

 2. ภายใต้ รายละเอียดแบบย่อ ให้เลือกภาษาของคุณ

 3. คลิก ดำเนินการต่อ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Windows 7 ที่คุณใช้งาน

 4. เลือกรุ่นของ Windows Virtual PC ที่จะติดตั้ง แล้วคลิก ติดตั้ง

  หมายเหตุ: รุ่น x64 สามารถทำงานร่วมกับ Windows 7 รุ่น 64 บิตได้ ส่วนรุ่น x86 สามารถทำงานร่วมกับ Windows 7 รุ่น 32 บิตได้ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าพีซีของคุณกำลังใช้ Windows 7 แบบ 32 บิตหรือ 64 บิต ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ ข้อมูลเกี่ยวกับ 32 บิตและ 64 บิตจะแสดงติดกับ ชนิดระบบ
 5. คลิก เรียกใช้ ในแถบข้อความของเบราว์เซอร์ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 6. คลิก ใช่ เพื่อติดตั้ง การปรับปรุงสำหรับ Windows (KB958559)

 7. ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับ

 8. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก เริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้ เพื่อเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

เมื่อต้องการตั้งค่า Windows XP Mode สำหรับการใช้งานครั้งแรก

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Virtual PC แล้วคลิก Windows XP Mode
  Windows Virtual PC และ Windows XP ในรายการโปรแกรม
  Windows Virtual PC และ Windows XP ในรายการโปรแกรม
 2. ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วคลิก ถัดไป

 3. บนหน้า โฟลเดอร์การติดตั้งและข้อมูลประจำตัว ให้ยอมรับตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่จะจัดเก็บแฟ้ม Windows XP Mode หรือเลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 4. พิมพ์รหัสผ่าน แล้วพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. บนหน้า ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกว่าคุณต้องการปกป้องคอมพิวเตอร์ด้วยการเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติหรือไม่ แล้วคลิก ถัดไป

 6. คลิก เริ่มการติดตั้ง

  หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ Windows XP Mode จะเปิดขึ้นในหน้าต่างแยกต่างหาก

คำเตือน

 • ไม่มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอยู่ใน Windows XP Mode แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ Windows 7 จะมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอยู่แล้ว แต่คุณควรติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสใน Windows XP Mode เพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส

เมื่อต้องการติดตั้งและใช้โปรแกรมใน Windows XP Mode

 1. ใน Windows 7 ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Virtual PC แล้วคลิก Windows XP Mode
 2. ใน Windows XP Mode ให้ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งของโปรแกรมลงในซีดี/ดีวีดีไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ หรือเรียกดูแฟ้มการติดตั้งของโปรแกรม เปิดแฟ้ม แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งโปรแกรม

  โปรแกรมที่กำลังติดตั้งใน Windows XP Mode
  การติดตั้งโปรแกรมใน Windows XP Mode
 3. คลิกปุ่ม ปิด ปุ่ม 'ปิด' ที่ด้านบนของหน้าต่าง Windows XP Mode
 4. ใน Windows 7 ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก Windows Virtual PC จากนั้นคลิก Windows XP Mode Applications แล้วคลิกโปรแกรมที่คุณต้องการเปิด

  หมายเหตุ

  • ถ้าหน้าต่าง Windows XP Mode เปิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดโปรแกรมใน Windows XP Mode จาก Windows 7 คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ปิดเครื่องเสมือน ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้ใน Windows XP Mode แล้วก่อนที่จะปิด

รหัสบทความ: MSW700017