การติดตั้งหรือการเปลี่ยนภาษาที่แสดง

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ Windows ใช้ในการแสดงข้อความในตัวช่วยสร้าง กล่องโต้ตอบ เมนู และรายการอื่นๆ ในส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ ภาษาที่แสดงบางส่วนจะถูกติดตั้งโดยค่าเริ่มต้น ส่วนภาษาอื่นๆ คุณต้องติดตั้งแฟ้มภาษาเพิ่มเติม

แฟ้มภาษามีอยู่สองชนิดด้วยกันคือ

Windows 7 ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ (LIP)‌ Windows 7 LIP เป็นรุ่นที่แปลส่วนติดต่อผู้ใช้ในส่วนที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง LIP ดาวน์โหลดได้ฟรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงรายชื่อภาษาที่มีให้ใช้งาน ให้ไปที่เว็บไซต์ โปรแกรมภาษาท้องถิ่นของ Microsoft

ชุดภาษาของ Windows 7‌ ชุดภาษาของ Windows 7 จะมีคำแปลของส่วนติดต่อผู้ใช้เกือบทั้งหมด

ก่อนที่คุณจะติดตั้งภาษาที่แสดง คุณต้องเข้าถึงแฟ้มภาษานั้น แฟ้มเหล่านี้สามารถพบได้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของคุณ หรือแผ่นดีวีดี Windows ของคุณ นอกจากนี้ ยังสามารถดาวน์โหลดจากเว็บได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างชุดภาษาและชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ รวมถึงวิธีรับชุดภาษาเหล่านี้ ให้ดูที่ ฉันจะขอรับภาษาที่แสดงเพิ่มเติมได้อย่างไร

หมายเหตุ

  • ชุดภาษาจะมีพร้อมใช้งานใน Windows 7 Ultimate ผ่านทาง Windows Update ในรูปแบบการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ MUI จะไม่ติดตั้งโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณใช้ Windows 7 Enterprise ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งภาษาเพิ่มเติม

แสดงทั้งหมด

การติดตั้งภาษาที่แสดง

เมื่อต้องการติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ (LIP) ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้มเพื่อเปิดโปรแกรมติดตั้ง เมื่อต้องการติดตั้งชุดภาษา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'ภูมิภาคและภาษา' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค จากนั้นคลิก ภูมิภาคและภาษา

  2. คลิกแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา

  3. ภายใต้ ภาษาที่แสดง ให้คลิก ติดตั้ง/ถอนการติดตั้งภาษา แล้วทำตามขั้นตอน ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

  • ส่วน 'ภาษาที่แสดง' จะมองเห็นได้เมื่อคุณติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หรือถ้า Windows รุ่นของคุณสนับสนุนชุดภาษา ชุดภาษามีพร้อมใช้งานใน Windows 7 Ultimate และ Windows 7 Enterprise เท่านั้น

การเปลี่ยนภาษาที่แสดงของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาที่แสดง ข้อความในเมนูและกล่องโต้ตอบสำหรับบางโปรแกรมอาจไม่ใช่ภาษาที่คุณต้องการ ที่เป็นเช่นนี้เพราะโปรแกรมอาจไม่สนับสนุน Unicode สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนข้อความในเมนูและกล่องโต้ตอบสำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุน Unicode ให้ดูที่ การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของระบบ

ถ้าคุณต้องการตั้งค่าภาษาที่แสดงสำหรับผู้ใช้หลายรายหรือสำหรับหน้าจอต้อนรับ ให้ดูที่ การนำการตั้งค่าภูมิภาคและภาษามาใช้กับบัญชีผู้ใช้ที่สงวนไว้

  1. เปิด 'ภูมิภาคและภาษา' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค จากนั้นคลิก ภูมิภาคและภาษา

  2. คลิกแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา

  3. ภายใต้ ภาษาที่แสดง ให้เลือกภาษาจากรายการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่เห็นรายการภาษาที่แสดงปรากฏอยู่ คุณจำเป็นต้องติดตั้งแฟ้มภาษาเพิ่มเติม