การติดตั้ง ดู และจัดการอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ของคุณ

เมื่อคุณต้องการดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง ให้เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์'

เมื่อต้องการเปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์'

 • เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

รูปภาพของ 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์'
'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ'์ จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
หากคุณต้องการดูวิดีโอ ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Connect devices to your computer.
แสดงทั้งหมด

สิ่งที่อยู่ใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์'

โดยทั่วไป อุปกรณ์ที่แสดงใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' จะเป็นอุปกรณ์ภายนอกที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับหรือยกเลิกการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยผ่านพอร์ตหรือการเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของคุณถูกแสดงเช่นกัน

อุปกรณ์ที่แสดงรวมถึง

 • อุปกรณ์แบบพกพาที่คุณพกติดตัวและเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณในบางครั้ง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา และกล้องดิจิทัล

 • อุปกรณ์ทั้งหมดที่ต่อเข้ากับ USB พอร์ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึง USB ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก แฟลชไดรฟ์ เว็บแคม แป้นพิมพ์ และเมาส์

 • เครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งรวมถึงเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อโดยสายเคเบิล USB ทางเครือข่าย หรือแบบไร้สาย

 • อุปกรณ์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์ Bluetooth และอุปกรณ์ USB แบบไร้สาย

 • คอมพิวเตอร์ของคุณ

 • อุปกรณ์เครือข่ายที่เข้ากันได้ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น สแกนเนอร์ที่เปิดใช้งานผ่านเครือข่าย Extender สื่อ หรืออุปกรณ์ Network Attached Storage (อุปกรณ์ NAS)

  หมายเหตุ

  • 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' จะแสดงเฉพาะอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น เมื่อต้องการตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เครือข่าย ให้ลองเพิ่มอุปกรณ์นั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณจาก 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ถ้าอุปกรณ์ไม่แสดงในรายการอุปกรณ์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่อ Bluetooth และอุปกรณ์ไร้สายหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

สิ่งที่ไม่อยู่ใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์'

'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' จะไม่แสดงข้อมูลต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ภายใน ดิสก์ไดรฟ์ การ์ดเสียง การ์ดแสดงผล (การ์ดกราฟิก) หน่วยความจำ (RAM) ตัวประมวลผล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในอื่นๆ

 • ลำโพงที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายลำโพงทั่วไป (มีการแสดงข้อมูลลำโพงแบบ USB และไร้สาย)

 • อุปกรณ์รุ่นเก่าบางชนิด เช่น แป้นพิมพ์และเมาส์ที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ต PS/2 หรือพอร์ตอนุกรม

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ไม่อยู่ในรายการ 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ให้ดูในตัวจัดการอุปกรณ์ ตัวจัดการอุปกรณ์แสดงรายการฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ติดตั้งภายในคอมพิวเตอร์ของคุณรวมทั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายนอก โดยหลักแล้ว ตัวจัดการอุปกรณ์มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงและไม่แสดงไอคอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์'

'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากมาย ซึ่งจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ งานหลักที่คุณสามารถทำได้มีดังนี้

 • เพิ่มอุปกรณ์ไร้สายหรือแบบเครือข่าย หรือเครื่องพิมพ์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ดูอุปกรณ์ภายนอกและเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ตรวจสอบเพื่อดูว่าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งทำงานอย่างถูกต้อง

 • ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น ยี่ห้อ รุ่น และผู้ผลิต รวมถึงข้อมูลรายละเอียดความสามารถในการซิงค์กับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ

 • ใช้งานอุปกรณ์

  เมื่อคุณคลิกขวาที่ไอคอนอุปกรณ์ใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' คุณสามารถเลือกจากรายการงานต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความสามารถของอุปกรณ์ ตัวอย่าง คุณสามารถดูสิ่งที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ดูแฟ้มที่เก็บใน USB แฟลชไดรฟ์ หรือเปิดโปรแกรมจากผู้ผลิตอุปกรณ์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สนับสนุนคุณลักษณะใหม่ของ Device Stage ใน Windows คุณยังสามารถเปิดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ขั้นสูงใน Windows ได้จากเมนูคลิกขวา เช่น ความสามารถในการซิงค์กับโทรศัพท์มือถือหรือเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

  หากคุณต้องการใช้งานการสาธิต ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Windows 7 Device Stage demo.
 • ดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่เกิดปัญหา

 • คลิกขวาที่อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่มีไอคอนคำเตือนสีเหลือง รูปภาพของไอคอนคำเตือนสีเหลือง แล้วคลิก แก้ไขปัญหา รอขณะตัวแก้ไขปัญหาพยายามตรวจหาปัญหา (ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที) แล้วจึงทำตามคำแนะนำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows