แถบแจ้งเตือนของ Internet Explorer 9: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับแถบแจ้งเตือนใน Windows Internet Explorer 9:

แสดงทั้งหมด

แถบแจ้งเตือนคืออะไร

แถบแจ้งเตือนคือแถบสีทองและสีขาวที่อยู่ด้านล่างของเว็บเพจซึ่งเป็นตำแหน่งที่ Internet Explorer จะใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเบราว์เซอร์ เว็บเพจ หรือการดาวน์โหลด โดยปกติแล้ว แถบดังกล่าวจะระบุถึงการกระทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่คุณสามารถดำเนินการได้ เช่น 'เปิด' หรือ 'บันทึก' และจะหายไปเมื่อคุณออกจากเว็บเพจดังกล่าว

ถ้ามีการแจ้งเตือนให้ดำเนินการกับการดาวน์โหลดที่ค้างอยู่ แถบดังกล่าวจะกระพริบเป็นระยะเวลาสั้นๆ แล้วเปลี่ยนเป็นสีทอง สำหรับการแจ้งเตือนที่มีระดับความรุนแรงน้อย ซึ่งมักจะไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัย แถบดังกล่าวจะหายไปเองในช่วงเวลาไม่นานนัก

หมายเหตุ

 • การแจ้งเตือนของ Internet Explorer จะเปิดขึ้นซ้ำสองครั้งเสมอตราบเท่าที่มีการตั้งค่าเวลาของกล่องโต้ตอบใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาของกล่องโต้ตอบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดหน้า ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอแสดงผล ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง คลิก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอแสดงผล

  2. คลิกปุ่มที่แสดงเวลา เพิ่มหรือลดเวลา แล้วคลิก ตกลง

ฉันสามารถเพิกเฉยการแจ้งเตือนได้หรือไม่

ได้ แถบแจ้งเตือนจะปรากฏอยู่จนกระทั่งคุณไปยังเว็บเพจใหม่ หรือเมื่อคลิกปุ่ม 'ปิด' สำหรับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว Internet Explorer จะดำเนินการกระทำที่มีความปลอดภัยสูงสุดโดยอัตโนมัติ และจะอนุญาตให้คุณดำเนินการกระทำต่างๆ ที่มีระดับความปลอดภัยน้อยได้ในกรณีที่คุณมั่นใจว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณเป็นอันตราย

ฉันสามารถปิดแถบแจ้งเตือนได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่คุณสามารถคลิกปุ่ม 'ปิด' ทางด้านขวาของแถบแจ้งเตือนเพื่อปิดแถบดังกล่าวได้ นอกจากนี้แถบแจ้งเตือนยังจะหายไปเองได้ด้วยในกรณีที่คุณออกจากเพจปัจจุบันไปแล้ว

เหตุใดแถบแจ้งเตือนถึงแจ้งเตือนให้ฉันเพิ่มความเร็วการเรียกดูอยู่ตลอดเวลา

คุณลักษณะใหม่ใน Internet Explorer 9 ที่ชื่อว่า 'ตัวให้คำแนะนำเกี่ยวกับประสิทธิภาพ Add-on' จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อ Add-on ทำให้การเริ่มต้น Internet Explorer การนำทางไปยังเว็บเพจ หรือการเปิดแท็บต้องใช้เวลาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้การแจ้งเตือนดังกล่าวปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในแถบแจ้งเตือน ให้คลิก เลือก Add-on แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก Add-on อย่างน้อยหนึ่งรายการที่ทำให้เบราว์เซอร์ทำงานช้าลง แล้วคลิก ปิดใช้งาน Add-on แต่ละรายการ

  • คลิกปุ่มที่แสดงเวลา แล้วเพิ่มเวลา

 2. คลิก เสร็จสิ้น