การเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

หลังจากบุคคลใดบนเครือข่ายของคุณสร้างโฮมกรุ๊ป ขั้นต่อไปคือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปนั้น คุณจำเป็นต้องมีรหัสผ่านโฮมกรุ๊ปซึ่งคุณสามารถได้จากผู้ที่สร้างโฮมกรุ๊ป เมื่อคุณเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะกลายเป็นสมาชิกของโฮมกรุ๊ป

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป (1:01)

เมื่อต้องการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่คุณต้องการเพิ่มในโฮมกรุ๊ป

  1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

  2. คลิก เข้าร่วมเดี๋ยวนี้ แล้วทำให้ตัวช่วยสร้างเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม เข้าร่วมเดี๋ยวนี้ อาจไม่มีโฮมกรุ๊ปที่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ามีคนสร้างโฮมกรุ๊ปแล้ว หรือคุณสามารถเลือกที่จะสร้างโฮมกรุ๊ปด้วยตัวคุณเอง

รูปภาพของหน้า 'ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในบ้านเครื่องอื่นที่เรียกใช้ Windows 7'
หน้า 'ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในบ้านเครื่องอื่นที่เรียกใช้ Windows 7'