การป้องกันไม่ให้ใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ระบุร่วมกับโฮมกรุ๊ป

เมื่อคุณสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป คุณเลือกไลบรารีที่คุณต้องการใช้ร่วมกับผู้อื่นในโฮมกรุ๊ป ไลบรารีมีการใช้ร่วมกันด้วยการเข้าถึง แบบอ่าน ตั้งแต่แรก ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดูหรือฟังสิ่งที่มีอยู่ในไลบรารีได้ แต่คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแฟ้มในไลบรารี คุณสามารถปรับระดับการเข้าถึงในภายหลัง และคุณสามารถแยกแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ระบุออกจากการใช้ร่วมกัน

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ใช้ไลบรารีร่วมกัน (ขณะสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป)

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างโฮมกรุ๊ปใหม่ ให้คลิก สร้างโฮมกรุ๊ป

  • เมื่อต้องการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปที่มีอยู่ ให้คลิก เข้าร่วมเดี๋ยวนี้

 3. ในหน้าจอถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละไลบรารีที่คุณไม่ต้องการให้ใช้ร่วมกัน

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'สร้างโฮมกรุ๊ป'
  กล่องโต้ตอบ 'สร้างโฮมกรุ๊ป'
 4. คลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ใช้ไลบรารีร่วมกัน (ขณะสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป)

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละไลบรารีที่คุณไม่ต้องการให้ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ใช้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ระบุร่วมกัน (หลังจากสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป)

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ
 2. นําทางไปยังแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแยกออกจากการใช้ร่วมกัน แล้วเลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ใช้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ร่วมกับบุคคลอื่น ให้คลิก ใช้ร่วมกับ ในแถบเครื่องมือ แล้วคลิก ไม่มีผู้ใด

  • เมื่อต้องการใช้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ร่วมกับบางคน แต่ไม่ใช่บุคคลอื่น ให้คลิก ใช้ร่วมกับ ในแถบเครื่องมือ คลิก บุคคลที่เจาะจง เลือกแต่ละบุคคลที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก เพิ่ม คลิก ใช้ร่วมกัน เมื่อคุณเสร็จสิ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับการเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้คลิก ใช้ร่วมกับ ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป (อ่าน) หรือ โฮมกรุ๊ป (อ่าน/เขียน)

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการป้องกันไม่ให้ใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ระบุร่วมกัน (2:03)