การออกจากโฮมกรุ๊ป

ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการเป็นของโฮมกรุ๊ปอีกต่อไป คุณสามารถออกจากโฮมกรุ๊ปนั้นด้วยการเอาคอมพิวเตอร์ของคุณออกจากโฮมกรุ๊ป หลังจากคุณออกจากโฮมกรุ๊ป คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มและเครื่องพิมพ์ที่บุคคลอื่นใช้ร่วมกับโฮมกรุ๊ปนั้นได้อีกต่อไป ถ้าทุกคนออกจากโฮมกรุ๊ป โฮมกรุ๊ปนั้นจะไม่มีอีกต่อไป

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการออกจากโฮมกรุ๊ป (0:51)

เมื่อต้องการออกจากโฮมกรุ๊ป

  1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

  2. คลิก ออกจากโฮมกรุ๊ป

  3. คลิก ออกจากโฮมกรุ๊ป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

    รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'ออกจากโฮมกรุ๊ป'
    กล่องโต้ตอบ 'ออกจากโฮมกรุ๊ป'

หมายเหตุ

  • เมื่อคุณออกจากโฮมกรุ๊ป บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะออกจากโฮมกรุ๊ปเช่นกัน