การทำให้โฟกัสที่งานได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถลดจำนวนข้อมูลบนหน้าจอเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น และยังสามารถตั้งค่าแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อให้พิมพ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้จากหน้า การทำให้โฟกัสที่การอ่านและการพิมพ์ได้ง่ายขึ้น ใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

 1. เปิดหน้า การทำให้โฟกัสที่การอ่านและการพิมพ์ได้ง่ายขึ้น ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง คลิก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก การทำให้โฟกัสที่การอ่านและการพิมพ์ได้ง่ายขึ้น

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ต่อไปนี้

  • เปิดใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้โปรแกรมผู้บรรยายเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอและอธิบายเหตุการณ์บางอย่าง (เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏอยู่) ที่เกิดขึ้นระหว่างที่คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ 'โปรแกรมผู้บรรยาย' ให้ดูที่ การฟังการอ่านออกเสียงข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

  • เอารูปพื้นหลังออก ตัวเลือกนี้จะปิดเนื้อหาที่ไม่สำคัญและซ้อนกันทั้งหมดรวมทั้งรูปพื้นหลังเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นหน้าจอได้ง่ายขึ้น

  • เปิดใช้ 'แป้นตรึง' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นตรึง' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows แทนที่คุณจะต้องกดแป้นสามแป้นพร้อมกัน (เช่น เมื่อคุณต้องกดแป้น Ctrl, Alt และ Delete ร่วมกันเพื่อเข้าสู่ระบบ Windows) คุณสามารถใช้เพียงแป้นเดียวได้ด้วยการเปิดใช้ 'แป้นตรึง' และปรับการตั้งค่าต่างๆ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถกดแป้นปรับค่า และให้แป้นนั้นยังคงทำงานอยู่จนกว่าจะมีการกดแป้นอีกแป้นหนึ่ง

  • เปิดใช้ 'แป้นสลับ' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นสลับ' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows 'แป้นสลับ' สามารถเล่นเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณกดแป้น Caps Lock, Num Lock หรือ Scroll Lock แต่ละครั้ง เสียงแจ้งเตือนนี้สามารถช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการกดแป้นใดแป้นหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ

  • เปิดใช้ 'แป้นกรอง' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นกรอง' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows คุณสามารถตั้งค่าให้ Windows ละเว้นการกดปุ่มซึ่งเกิดขึ้นแบบติดๆ กันอย่างรวดเร็ว หรือการกดปุ่มค้างไว้เป็นเวลาหลายวินาทีโดยไม่ได้ตั้งใจ

  • ปิดภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นทั้งหมด ตัวเลือกนี้จะปิดลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว เช่น ลักษณะพิเศษการค่อยๆ เลือนหายไป เมื่อปิดหน้าต่างและองค์ประกอบอื่นๆ

  • เลือกว่าจะให้กล่องโต้ตอบการแจ้งให้ทราบของ Windows เปิดไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด ตัวเลือกนี้ทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้การแจ้งให้ทราบแสดงผลบนหน้าจอนานเท่าใดก่อนที่จะปิด

  • ป้องกันไม่ให้หน้าต่างถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติเมื่อย้ายไปยังขอบของหน้าจอ ตัวเลือกนี้ป้องกันไม่ให้หน้าต่างปรับขนาดและเทียบชิดขอบด้านข้างหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้ายหน้าต่างมาไว้ที่ด้านข้าง