การทำให้ดูคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น

ถ้าคุณพบปัญหาในการดูรายการต่างๆ บนหน้าจอในบางครั้ง คุณสามารถปรับการตั้งค่าเพื่อทำให้ข้อความและรูปบนหน้าจอใหญ่ขึ้น เพิ่มความเปรียบต่างของรายการต่างๆ บนหน้าจอ และฟังการอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอได้

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้บนหน้า ทำให้ดูคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น ใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าอื่นๆ ให้ดูที่ การปรับการแสดงผลให้ดีที่สุดบนจอภาพของคุณ

 1. เปิดหน้า ทำให้ดูคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง คลิก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก ทำให้ดูคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ต่อไปนี้

  • เลือกชุดรูปแบบ 'ความเปรียบต่างสูง' ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าแบบแผนชุดสีที่มีความเปรียบต่างสูง ซึ่งจะเพิ่มความเปรียบต่างของสีในบางข้อความและรูปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้รายการเหล่านั้นดูแตกต่างและง่ายต่อการระบุ

  • เปิดหรือปิด 'ความเปรียบต่างสูง' เมื่อกด Alt ด้านซ้าย+Shift ด้านซ้าย+Print Screen ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณสลับกันเปิดหรือปิดชุดรูปแบบความเปรียบต่างสูงด้วยการกดแป้น Alt ด้านซ้าย+Shift ด้านซ้าย+Print Screen

  • เปิดใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้โปรแกรมผู้บรรยาย เมื่อคุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอและอธิบายเหตุการณ์บางอย่าง (เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏอยู่) ที่เกิดขึ้นระหว่างที่คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ 'โปรแกรมผู้บรรยาย' ให้ดูที่ การฟังการอ่านออกเสียงข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

  • เปิด 'การอธิบายด้วยเสียง' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'การอธิบายด้วยเสียง' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ 'การอธิบายด้วยเสียง' จะอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวิดีโอ

  • การเปลี่ยนขนาดข้อความและไอคอน ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณทำให้ข้อความและรายการอื่นๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณใหญ่ขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้ข้อความบนหน้าจอของคุณใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

  • เปิด 'แว่นขยาย' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แว่นขยาย' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ 'แว่นขยาย' จะขยายส่วนของหน้าจอที่เมาส์กำลังชี้อยู่ให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการดูวัตถุที่มองเห็นได้ยาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ 'แว่นขยาย' ให้ดูที่ การทำให้รายการบนหน้าจอใหญ่ขึ้น (แว่นขยาย)

  • ปรับสีและความโปร่งใสของเส้นขอบหน้าต่าง ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเส้นขอบหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้น

  • ปรับลักษณะพิเศษการแสดงผลอย่างละเอียด ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณกำหนดวิธีการปรากฏของบางรายการบนเดสก์ท็อปของคุณเอง

  • ทำให้กรอบโฟกัสหนาขึ้น ตัวเลือกนี้ทำให้สี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบรายการที่เลือกขณะนี้ในกล่องโต้ตอบดูหนาขึ้น ซึ่งทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น

  • ตั้งค่าความหนาของเคอร์เซอร์กะพริบ ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณทำให้เคอร์เซอร์กะพริบในกล่องโต้ตอบและโปรแกรมต่างๆ ดูหนาขึ้นและมองเห็นได้ง่ายขึ้น

  • ปิดภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นทั้งหมด ตัวเลือกนี้จะปิดลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว เช่น ลักษณะพิเศษการค่อยๆ เลือนหายไป เมื่อคุณปิดหน้าต่างและองค์ประกอบอื่นๆ

  • เอารูปพื้นหลังออก ตัวเลือกนี้จะปิดเนื้อหาที่ไม่สำคัญและซ้อนกันทั้งหมดรวมทั้งรูปพื้นหลังเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นหน้าจอได้ง่ายขึ้น