การจัดการเอกสารของคุณ

วิธีการติดตามเอกสารในคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างง่ายๆ คือการใช้ ไลบรารี 'เอกสาร' ตามค่าเริ่มต้น ไลบรารี 'เอกสาร' จะแสดงเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' แต่คุณสามารถรวมโฟลเดอร์อื่นๆ ไว้ในไลบรารี 'เอกสาร' ของคุณได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิดไลบรารี 'เอกสาร'

  • เปิดไลบรารีเอกสารด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก เอกสาร

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างและเปิดแฟ้มในไลบรารี 'เอกสาร'

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

ดูตัวอย่างเอกสารโดยไม่เปิดโปรแกรมที่ใช้สร้างเอกสาร

ให้ทำดังนี้
บนแถบเครื่องมือ ให้คลิกปุ่ม บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างรูปภาพของปุ่ม 'บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง' แล้วคลิกที่เอกสาร

สำหรับแฟ้มบางชนิด คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

เมื่อต้องการ

เปิดเอกสารในโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับแฟ้มชนิดนั้น

ให้ทำดังนี้

คลิกสองครั้งที่เอกสาร

เมื่อต้องการ

เปิดแฟ้มเอกสารในโปรแกรมอื่น

ให้ทำดังนี้

คลิกขวาที่แฟ้มเอกสาร แล้วชี้ไปที่ เปิดด้วย จากนั้นคลิกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการจัดเรียงแฟ้มในไลบรารี 'เอกสาร'

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

จัดเรียงเอกสารของคุณตามโฟลเดอร์ ผู้สร้าง แท็ก หรือคุณสมบัติอื่นๆ

ให้ทำดังนี้

ในบานหน้าต่างไลบรารี (ซึ่งอยู่เหนือรายการแฟ้ม) ให้คลิกที่รายการ จัดเรียงตาม

เมื่อต้องการ
ตั้งค่าการจัดเรียงแฟ้มใหม่ให้กลับสู่สถานะเริ่มต้น หลังจากเปลี่ยนมุมมองในเมนู มุมมองรูปภาพของปุ่ม 'มุมมอง'
ให้ทำดังนี้

ในรายการ จัดเรียงตาม ให้คลิก ล้างการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการค้นหาไลบรารี 'เอกสาร'

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

ค้นหาเอกสารตามชื่อแฟ้มหรือคุณสมบัติ

ให้ทำดังนี้

ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มหรือคุณสมบัติ คุณสามารถพิมพ์ทั้งชื่อ หรือพิมพ์เพียงสองสามตัวอักษรแรก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มคุณสมบัติให้กับแฟ้ม ให้ดูที่ การเปลี่ยนคุณสมบัติของแฟ้ม

เมื่อต้องการ

ค้นหาเอกสารตามผู้สร้าง

ให้ทำดังนี้

คลิกในกล่องค้นหา แล้วคลิก ผู้สร้าง จากนั้นคลิกที่ชื่อเพื่อดูเอกสารทั้งหมดที่สร้างโดยผู้สร้างนั้น

เมื่อต้องการ

กลับสู่ไลบรารี 'เอกสาร' หลังการค้นหา

ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการกลับจากผลลัพธ์การค้นหาไปยังไลบรารี 'เอกสาร' ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับรูปภาพของปุ่ม 'ย้อนกลับ'
เมื่อต้องการ

ค้นหาเอกสารตามส่วนขยายของแฟ้ม

ให้ทำดังนี้

ให้คลิกในกล่องค้นหา แล้วคลิก ชนิด จากนั้นคลิกชนิดแฟ้มเอกสาร

เมื่อต้องการ

ค้นหาเอกสารที่มีการปรับเปลี่ยนในวันที่เฉพาะเจาะจงหรือภายในช่วงวันที่

ให้ทำดังนี้

คลิกในกล่องค้นหา แล้วคลิก วันที่ปรับเปลี่ยน จากนั้นคลิกวันที่หรือช่วงวันที่

เมื่อต้องการ

ค้นหาเอกสารที่สร้างในวันที่เฉพาะเจาะจงหรือภายในช่วงวันที่

ให้ทำดังนี้

ในกล่องค้นหา พิมพ์ วันที่สร้าง จากนั้นคลิกวันที่หรือช่วงวันที่

เมื่อต้องการรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี 'เอกสาร'

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการที่ปรากฏในไลบรารี 'เอกสาร' ของคุณได้โดยการรวมโฟลเดอร์ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานถ้าคุณจัดเก็บแฟ้มเอกสารบางแฟ้มไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ นอกเหนือจากโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' หรือโฟลเดอร์ 'เอกสารสาธารณะ'

  1. เปิดไลบรารีเอกสารด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก เอกสาร

  2. ในบานหน้าต่างไลบรารี (ซึ่งอยู่เหนือรายการแฟ้ม) ถัดจาก ประกอบด้วย ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้ง

  3. ในกล่องโต้ตอบ 'ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีเอกสาร' ให้คลิก เพิ่ม

  4. คลิกที่โฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่มีแฟ้มเอกสารแล้วคลิก รวมโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก ตกลง