การจัดการเพลงของคุณ

วิธีที่ง่ายในการติดตามเพลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คือการใช้ ไลบรารี 'เพลง' โดยค่าเริ่มต้นแล้วไลบรารี 'เพลง' จะแสดงเพลงทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ 'เพลงของฉัน' แต่คุณสามารถรวมโฟลเดอร์อื่นๆ ไว้ในไลบรารี 'เพลง' ของคุณได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการฟังเพลงใน Windows คุณต้องใช้โปรแกรมที่ออกแบบสำหรับการเล่นแฟ้มเพลง ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีโปรแกรมลักษณะนี้ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมเล่นเพลงก่อน จากนั้นจึงจะสามารถฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิดไลบรารี 'เพลง'

  • เปิดไลบรารีเพลงด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก เพลง

เมื่อต้องการเปิดแฟ้มในไลบรารี 'เพลง'

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

เล่นแฟ้มเพลงในโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับแฟ้มชนิดนั้น

ให้ทำดังนี้

คลิกสองครั้งที่แฟ้มเพลง

เมื่อต้องการ

เล่นแฟ้มเพลงในโปรแกรมอื่น

ให้ทำดังนี้

คลิกขวาที่แฟ้มเพลง แล้วชี้ไปที่ เปิดด้วย แล้วคลิกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการ

เล่นแฟ้มเพลงทั้งหมดในหน้าต่างโฟลเดอร์

ให้ทำดังนี้

ในแถบเครื่องมือ ให้คลิก เล่นทั้งหมด

เมื่อต้องการจัดเรียงแฟ้มในไลบรารี 'เพลง'

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

จัดเรียงเพลงของคุณตามอัลบั้ม ศิลปิน ประเภท หรือคุณสมบัติอื่นๆ

ให้ทำดังนี้

ในบานหน้าต่างไลบรารี (ซึ่งอยู่เหนือรายการแฟ้ม) ให้คลิกที่รายการ จัดเรียงตาม

เมื่อต้องการ
ตั้งค่าการจัดเรียงแฟ้มใหม่ให้กลับสู่สถานะเริ่มต้น หลังจากเปลี่ยนมุมมองในเมนู มุมมองรูปภาพของปุ่ม 'มุมมอง'
ให้ทำดังนี้

ในรายการ จัดเรียงตาม ให้คลิก ล้างการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการค้นหาไลบรารี 'เพลง'

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

ค้นหาแฟ้มเพลงตามชื่อแฟ้มหรือคุณสมบัติ

ให้ทำดังนี้

ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มหรือคุณสมบัติ คุณสามารถพิมพ์ทั้งชื่อ หรือพิมพ์เพียงสองสามตัวอักษรแรก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มคุณสมบัติให้กับแฟ้ม ให้ดูที่ การเปลี่ยนคุณสมบัติของแฟ้ม

เมื่อต้องการ

ค้นหาเพลงตามอัลบั้ม

ให้ทำดังนี้

ให้คลิกในกล่องค้นหา และคลิก อัลบั้ม แล้วคลิกที่อัลบั้มเพื่อดูเพลงในอัลบั้มนั้น

เมื่อต้องการ

กลับสู่ไลบรารี 'เพลง' หลังการค้นหา

ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการกลับจากผลลัพธ์การค้นหาไปยังไลบรารี 'เพลง' ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับรูปภาพของปุ่ม 'ย้อนกลับ'
เมื่อต้องการ

ค้นหาเพลงตามศิลปิน

ให้ทำดังนี้

ให้คลิกในกล่องค้นหา และคลิก ศิลปิน แล้วคลิกที่ชื่อศิลปินเพื่อดูเพลงทั้งหมดของศิลปินนั้น

เมื่อต้องการ

ค้นหาเพลงตามประเภท

ให้ทำดังนี้

ให้คลิกในกล่องค้นหา และคลิก ประเภท แล้วคลิกที่ชื่อประเภทเพื่อดูเพลงทั้งหมดในประเภทนั้น

เมื่อต้องการ

ค้นหาเพลงตามความยาว

ให้ทำดังนี้

ให้คลิกในกล่องค้นหา และคลิก ความยาว แล้วคลิกที่ช่วงความยาวเพื่อดูเพลงทั้งหมดที่มีความยาวอยู่ในช่วงนั้น

เมื่อต้องการรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี 'เพลง'

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการที่ปรากฏในไลบรารี 'เพลง' ได้โดยการรวมโฟลเดอร์ สิ่งนี้จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ถ้าคุณจัดเก็บแฟ้มเพลงบางแฟ้มไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ นอกเหนือจากโฟลเดอร์ 'เพลงของฉัน' หรือโฟลเดอร์ 'เพลงสาธารณะ'

  1. เปิดไลบรารีเพลงด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก เพลง

  2. ในบานหน้าต่างไลบรารี (ซึ่งอยู่เหนือรายการแฟ้ม) ถัดจาก ประกอบด้วย ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้ง

  3. ในกล่องโต้ตอบ 'ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีเพลง' ให้คลิก เพิ่ม

  4. คลิกที่โฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่มีแฟ้มเพลง จากนั้นคลิก รวมโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง