การจัดการรูปภาพของคุณ

วิธีที่ง่ายในการค้นหาตำแหน่งและดูรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณคือการใช้ไลบรารีรูปภาพ ตามค่าเริ่มต้น 'ไลบรารีรูปภาพ' จะแสดงรูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพของฉัน' แต่คุณสามารถรวมโฟลเดอร์อื่นใน 'ไลบรารีรูปภาพ' ของคุณได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิด 'ไลบรารีรูปภาพ'

  • เปิดไลบรารีรูปภาพด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก รูปภาพ

เมื่อต้องการเรียกดู 'ไลบรารีรูปภาพ' และดูรูปภาพ

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

ดูตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นของรูปขนาดย่อของรูปภาพ

ให้ทำดังนี้
บนแถบเครื่องมือ ให้คลิกปุ่ม บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างรูปภาพของปุ่มบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง แล้วคลิกรูปภาพ
เมื่อต้องการ

ดูรูปภาพในมุมมองขนาดใหญ่ขึ้น

ให้ทำดังนี้

คลิกรูปภาพ คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ แล้วคลิก ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows

เมื่อต้องการจัดเรียงแฟ้มใน 'ไลบรารีรูปภาพ'

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

จัดเรียงรูปภาพของคุณตามโฟลเดอร์ เดือน วัน การจัดอันดับ แท็ก หรือคุณสมบัติอื่นๆ

ให้ทำดังนี้

ในบานหน้าต่างไลบรารี (ซึ่งอยู่เหนือรายการแฟ้ม) ให้คลิกที่รายการ จัดเรียงตาม

เมื่อต้องการ
ตั้งค่าการจัดเรียงแฟ้มใหม่ให้กลับสู่สถานะเริ่มต้น หลังจากเปลี่ยนมุมมองในเมนู มุมมองรูปภาพของปุ่ม 'มุมมอง'
ให้ทำดังนี้

ในรายการ จัดเรียงตาม ให้คลิก ล้างการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการค้นหา 'ไลบรารีรูปภาพ'

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

ค้นหารูปภาพจากชื่อแฟ้มหรือแท็ก

ให้ทำดังนี้

ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้มหรือแท็ก คุณสามารถพิมพ์ทั้งชื่อ หรือพิมพ์ตัวอักษรเพียงสองสามตัวแรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มแท็กให้กับรูปภาพ ให้ดูที่ การติดแท็กรูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

รูปภาพของกล่องค้นหา
กล่องค้นหา
เมื่อต้องการ

ค้นหารูปภาพจากแท็ก

ให้ทำดังนี้

ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ไลบรารี ให้คลิก รูปภาพ คลิกกล่องค้นหา แล้วคลิก แท็ก จากนั้นคลิกแท็กเพื่อดูรูปภาพทั้งหมดที่ใช้แท็กนั้น

รูปภาพของแท็กในกล่องค้นหา
แท็กในกล่องค้นหา
เมื่อต้องการ

กลับสู่ 'ไลบรารีรูปภาพ' หลังการค้นหา

ให้ทำดังนี้
หลังจากที่คุณค้นหารูปภาพแล้ว ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับรูปภาพของปุ่ม 'ย้อนกลับ' เพื่อกลับไปที่ 'ไลบรารีรูปภาพ' จากผลการค้นหา
เมื่อต้องการ

ค้นหารูปภาพโดยใช้แท็กหลายแท็ก

ให้ทำดังนี้

ในกล่องค้นหา ให้คลิก แท็ก คลิกแท็กหนึ่ง แล้วพิมพ์ AND จากนั้นพิมพ์แท็กอื่นเพื่อดูรูปภาพทั้งหมดโดยใช้แท็กทั้งสอง

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหารูปภาพที่มีแท็กเป็น "flower" และ "mountain" วิธีการใส่แท็กลงในกล่องค้นหามีดังนี้ แท็ก: flower AND mountain

ถ้าคุณต้องการค้นหารูปภาพที่มีแท็กเดียวหรือแท็กอื่น คุณสามารถใช้ OR ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหารูปภาพที่แท็กด้วย "flower" หรือ "mountain" วิธีการใส่แท็กลงในกล่องค้นหามีดังนี้ แท็ก: flower OR mountain

เมื่อต้องการ

ค้นหารูปภาพจากส่วนขยายของแฟ้ม

ให้ทำดังนี้

ในกล่องค้นหา ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกชนิดแฟ้มของรูปภาพที่คุณต้องการค้นหา

เมื่อต้องการ

ค้นหารูปภาพจากปี เดือน ช่วงของวันที่ หรือวันที่ถ่าย

ให้ทำดังนี้

ในกล่องค้นหา ให้คลิก วันที่ถ่ายภาพ แล้วคลิกเงื่อนไขหนึ่งข้อที่แสดงอยู่ในกล่อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหารูปภาพทั้งหมดที่คุณถ่ายในปีนี้ ให้คลิก ต้นปีนี้

เมื่อต้องการค้นหารูปภาพที่ถ่ายในเดือนที่ระบุ ให้ระบุและคลิกเดือนในปฏิทิน

เมื่อต้องการ

ค้นหารูปภาพที่ถ่ายในวันที่ต่างกัน

ให้ทำดังนี้

ในกล่องค้นหา ให้คลิก วันที่ถ่าย พิมพ์วันที่แรก พิมพ์ OR แล้วพิมพ์วันที่อีกวันหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหารูปภาพที่ถ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 หรือ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 คุณจะต้องพิมพ์วันที่ลงในกล่องค้นหาดังนี้ วันที่ถ่ายภาพ: 18/5/2551 OR 20/5/2551

เมื่อต้องการ

ค้นหารูปภาพจากการจัดอันดับ

ให้ทำดังนี้

ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การจัดอันดับ: และคลิกชุดของดาวเพื่อดูรูปภาพทั้งหมดที่มีการจัดอันดับด้วยดาวจำนวนดังกล่าว

เมื่อต้องการรวมโฟลเดอร์ไว้ใน 'ไลบรารีรูปภาพ'

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการที่ปรากฏใน 'ไลบรารีรูปภาพ' ของคุณได้ด้วยการรวมโฟลเดอร์ วิธีการนี้จะเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บรูปภาพบางรูปไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์ 'รูปภาพของฉัน' หรือโฟลเดอร์ 'รูปภาพสาธารณะ'

  1. เปิดไลบรารีรูปภาพด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก รูปภาพ

  2. ในบานหน้าต่างไลบรารี (ซึ่งอยู่เหนือรายการแฟ้ม) ถัดจาก ประกอบด้วย ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้ง

  3. ในกล่องโต้ตอบ 'ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีรูปภาพ' ให้คลิก เพิ่ม

  4. ไปยังโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่มีรูปภาพ คลิก รวมโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง