การจัดการวิดีโอของคุณ

วิธีการติดตามวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างง่ายๆ คือการใช้ ไลบรารี 'วิดีโอ' โดยค่าเริ่มต้น แล้วไลบรารี 'วิดีโอ' จะแสดงวิดีโอทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ 'วิดีโอของฉัน' แต่คุณสามารถรวมโฟลเดอร์อื่นๆ ไว้ในไลบรารี 'วิดีโอ' ของคุณได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการดูวิดีโอใน Windows คุณต้องใช้โปรแกรมที่ออกแบบสำหรับการเล่นแฟ้มวิดีโอ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีโปรแกรมลักษณะนี้ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมดูวิดีโอก่อน จากนั้นจึงจะสามารถดูวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิดไลบรารี 'วิดีโอ'

  • เปิดไลบรารีวิดีโอด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ วิดีโอ

เมื่อต้องการเปิดแฟ้มในไลบรารี 'วิดีโอ'

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

เปิดวิดีโอในโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับชนิดแฟ้มนั้น

ให้ทำดังนี้

ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้มวิดีโอ

เมื่อต้องการ

เปิดวิดีโอในโปรแกรมอื่น

ให้ทำดังนี้

ให้คลิกขวาที่วิดีโอ แล้วชี้ไปที่ เปิดด้วย จากนั้นคลิกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการจัดเรียงแฟ้มใน 'ไลบรารีวิดีโอ'

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

จัดเรียงวิดีโอตามปี การจัดอันดับ หรือคุณสมบัติอื่นๆ

ให้ทำดังนี้

ในบานหน้าต่างไลบรารี (ซึ่งอยู่เหนือรายการแฟ้ม) ให้คลิกที่รายการ จัดเรียงตาม

เมื่อต้องการ
ตั้งค่าการจัดเรียงแฟ้มใหม่ให้กลับสู่สถานะเริ่มต้น หลังจากเปลี่ยนมุมมองในเมนู มุมมองรูปภาพของปุ่ม 'มุมมอง'
ให้ทำดังนี้

ในรายการ จัดเรียงตาม ให้คลิก ล้างการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการค้นหาไลบรารี 'วิดีโอ'

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

ค้นหาวิดีโอตามชื่อแฟ้มหรือคุณสมบัติ

ให้ทำดังนี้

ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มหรือคุณสมบัติ คุณสามารถพิมพ์ทั้งชื่อ หรือพิมพ์เพียงสองสามตัวอักษรแรก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มคุณสมบัติให้กับแฟ้ม ให้ดูที่ การเปลี่ยนคุณสมบัติของแฟ้ม

เมื่อต้องการ

กลับสู่ไลบรารี 'วิดีโอ' หลังการค้นหา

ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการกลับจากผลลัพธ์การค้นหาไปยังไลบรารี 'วิดีโอ' ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับรูปภาพของปุ่ม 'ย้อนกลับ'
เมื่อต้องการ

ค้นหาวิดีโอตามความยาว

ให้ทำดังนี้

ให้คลิกในกล่องค้นหา และคลิก ความยาว แล้วคลิกที่ช่วงความยาวเพื่อดูวิดีโอทั้งหมดที่มีความยาวอยู่ในช่วงนั้น

เมื่อต้องการ

ค้นหาวิดีโอตามวันที่สร้าง

ให้ทำดังนี้

ให้คลิกในกล่องค้นหา และคลิก วันที่สร้าง แล้วคลิกวันที่หรือช่วงวันที่

เมื่อต้องการ

ค้นหาวิดีโอตามชนิดแฟ้ม

ให้ทำดังนี้

ให้คลิกในกล่องค้นหา และคลิก ชนิด แล้วคลิกชนิดแฟ้ม

เมื่อต้องการรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี 'วิดีโอ'

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการที่ปรากฏในไลบรารี 'วิดีโอ' ของคุณได้โดยการรวมโฟลเดอร์ สิ่งนี้จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ถ้าคุณจัดเก็บบางแฟ้มวิดีโอไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ นอกเหนือจากโฟลเดอร์ 'วิดีโอของฉัน' หรือโฟลเดอร์ 'วิดีโอสาธารณะ'

  1. เปิดไลบรารีวิดีโอด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ วิดีโอ

  2. ในบานหน้าต่างไลบรารี (ซึ่งอยู่เหนือรายการแฟ้ม) ถัดจาก ประกอบด้วย ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้ง

  3. ในกล่องโต้ตอบ 'ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีวิดีโอ' ให้คลิก เพิ่ม

  4. คลิกที่โฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่มีแฟ้มวิดีโอ จากนั้นคลิก รวมโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง