การขยายหน้าต่างบนเดสก์ท็อปให้ใหญ่สุดโดยใช้ Snap

คุณสามารถใช้ Snap ในการขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุดได้ ซึ่งจะทำให้สามารถให้ความสนใจกับหน้าต่างนั้นได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีการรบกวนจากหน้าต่างอื่นที่เปิดอยู่น้อยลง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการขยายหน้าต่างบนเดสก์ท็อปให้ใหญ่สุดโดยใช้ Snap (0:49)

เมื่อต้องการขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด

  1. ลากแถบชื่อเรื่องของหน้าต่างไปทางด้านบนของหน้าจอ เค้าร่างของหน้าต่างจะขยายให้เต็มหน้าจอ

  2. ปล่อยหน้าต่างเพื่อขยายหน้าต่างให้เต็มเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการให้หน้าต่างกลับสู่ขนาดเดิม ให้ลากแถบชื่อเรื่องของหน้าต่างออกจากด้านบนสุดของหน้าจอ

เคล็ดลับ

  • ถ้าคุณใช้จอภาพหลายจอ คุณสามารถลากหน้าต่างที่ขยายใหญ่สุดจากจอภาพหนึ่งไปอีกจอภาพหนึ่งได้

วิธีอื่นๆ ในการขยายหน้าต่างที่เปิดอยู้ให้ใหญ่สุด ได้แก่

  • คลิกสองครั้งที่บริเวณใต้ขอบด้านบนสุดของหน้าต่างที่เปิดอยู่ เมื่อต้องการคืนค่าหน้าต่างที่ขยายใหญ่สุดเป็นขนาดเดิม ให้คลิกสองครั้งที่ด้านบนสุดของหน้าต่างอีกครั้งหนึ่ง

  • บนแถบงาน ให้กด Shift และคลิกขวาที่ปุ่มแถบงาน หรือที่การแสดงตัวอย่างหน้าต่างที่เปิดอยู่ แล้วคลิก ขยายใหญ่สุด

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณย่อหน้าต่างให้เล็กสุดด้วยการกดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows+ลูกศรลง คุณสามารถคืนค่าหน้าต่างได้ด้วยการคลิกการแสดงตัวอย่างหน้าต่างบนแถบงาน หรือด้วยการกด Shift และคลิกขวาที่ปุ่มของโปรแกรมบนแถบงาน แล้วคลิก คืนค่า
  • Snap อาจไม่สามารถใช้งานได้กับบางโปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานของหน้าต่างแบบกำหนดเอง