การย่อหน้าต่างบนเดสก์ท็อปให้เล็กสุดโดยใช้ Shake

คุณสามารถใช้ Shake เพื่อย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ทุกบานยกเว้นหน้าต่างที่คุณกำลังสั่นอยู่ให้เล็กสุดได้อย่างรวดเร็ว คุณลักษณะนี้สามารถประหยัดเวลาของคุณได้ ถ้าคุณต้องการให้ความสนใจกับหน้าต่างเพียงบานเดียวโดยไม่ต้องย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดให้เล็กสุดทีละบาน จากนั้น คุณสามารถคืนค่าหน้าต่างเหล่านั้นทั้งหมดได้ด้วยการสั่นหน้าต่างที่เปิดอยู่อีกครั้ง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการย่อหน้าต่างบนเดสก์ท็อปให้เล็กสุดโดยใช้ Shake (0:59)

หมายเหตุ

  • หน้าต่างบางบาน เช่นกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ จะไม่สามารถย่อเล็กสุดโดยใช้ Shake ได้

เมื่อต้องการย่อหน้าต่างให้เล็กสุดโดยใช้ Shake

  • สำหรับหน้าต่างที่คุณต้องการให้เปิดไว้ ให้ลาก (หรือสั่น) แถบชื่อเรื่องไปมาอย่างรวดเร็ว

    เมื่อต้องการคืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุด ให้สั่นหน้าต่างที่เปิดอยู่อีกครั้ง

เคล็ดลับ

  • กดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Home เพื่อย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด ยกเว้นหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน กดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Home อีกครั้งเพื่อคืนค่าหน้าต่างทั้งหมด