การเปิดตัวแก้ไขปัญหา Aero

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาในการเรียกใช้ประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป Aero ซึ่งรวมถึงลักษณะพิเศษ เช่น ความโปร่งใส ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหา Aero' เพื่อแก้ไขปัญหา ตัวแก้ไขปัญหานี้จะตรวจหาปัญหาความเข้ากันได้ทั่วไปเกี่ยวกับการเรียกใช้ Aero เช่น สี ชุดรูปแบบ และการตั้งค่าพลังงาน รวมถึงการ์ดแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจากบริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows

  • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของเดสก์ท็อป Aero ให้ดูที่ ประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป Aero คืออะไร

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหา Aero' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก แสดงลักษณะพิเศษของเดสก์ท็อป Aero ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

รหัสบทความ: MSW700048