การเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์'

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์อื่นที่เพิ่งติดตั้ง ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์' เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์' จะตรวจหาปัญหาทั่วไปและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ใหม่ใดๆ ที่มากับคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจากบริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้คลิก กำหนดค่าอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน