การเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพ'

เมื่อต้องการปรับประสิทธิภาพการทำงานของ Windows ให้เหมาะสม ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพ' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ 'ตัวแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพ' จะตรวจสอบปัญหาที่อาจทำให้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของคุณช้าลง เช่น จำนวนผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในขณะนี้ หรือมีโปรแกรมหลายโปรแกรมกำลังทำงานในเวลาเดียวกันหรือไม่

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจากบริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ระบบและความปลอดภัย ให้คลิก ตรวจหาปัญหาด้านประสิทธิภาพ

สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำให้ Windows ทำงานเร็วขึ้นและช่วยให้พีซีของคุณทำงานดีขึ้น ให้ดูที่ การปรับ Windows 7 ให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

รหัสบทความ: MSW700036