การเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการเล่นเสียง'

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาในการเล่นเสียง ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการเล่นเสียง' เพื่อแก้ไขปัญหา ตัวแก้ไขปัญหานี้จะตรวจหาปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งค่าระดับเสียงของคุณ การ์ดเสียงหรือโปรแกรมควบคุม และลำโพงหรือหูฟังของคุณ

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจากบริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการเล่นเสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้คลิก แก้ไขปัญหาการเล่นเสียง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

รหัสบทความ: MSW700012