การเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์'

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาในการพิมพ์ ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์' เพื่อแก้ไขปัญหา ตัวแก้ไขปัญหานี้จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และตรวจหาปัญหาทั่วไป เช่น เครื่องพิมพ์มีกระดาษและหมึกเพียงพอที่จะพิมพ์เอกสารของคุณให้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจากบริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก ใช้เครื่องพิมพ์