การเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม'

โปรแกรมส่วนมากที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows Vista สามารถทำงานใน Windows รุ่นนี้ได้ด้วย แต่โปรแกรมเก่าๆ บางโปรแกรมอาจทำงานได้ไม่ดีหรือไม่ทำงานเลย ถ้าโปรแกรมเก่าทำงานไม่ถูกต้อง ให้ใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม' เพื่อจำลองการทำงานของ Windows รุ่นก่อนๆ

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจากบริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ โปรแกรม ให้คลิก เรียกใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้นสำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้า

รหัสบทความ: MSW700014