การเปิดตัวแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณทีวี

ถ้าคุณมีปัญหาในการดูหรือบันทึกรายการทีวีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณทีวี' เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตัวแก้ไขปัญหานี้จะตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังได้รับสัญญาณทีวี และเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณเชื่อมต่อและได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องหรือไม่

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจากบริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows

เปิด 'ตัวแก้ไขการตั้งเครื่องรับสัญญาณทีวี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วจึงคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ดูทั้งหมด แล้วจึงคลิก ตั้งเครื่องรับสัญญาณทีวี ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน