การเปิด Windows Media Center โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้น Windows

คุณสามารถตั้งค่าให้เปิด Windows Media Center โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์และเริ่มต้น Windows ซึ่งเป็นประโยชน์หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบโรงภาพยนตร์ในบ้าน

(หากคุณไม่มีรีโมท Media Center คุณสามารถใช้เมาส์เพื่อทำขั้นตอนต่อไปนี้ได้)

  1. เมื่อใช้รีโมทของ Media Center ให้กดปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียว รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวบนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปิด Media Center
  2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน เลือก การตั้งค่าทั่วไป แล้วเลือก การเริ่มต้นและลักษณะการทำงานของหน้าต่าง

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่ม Windows Media Center เมื่อ Windows เริ่มทำงาน จากนั้นเลือก บันทึก

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการปิดคอมพิวเตอร์หรือเข้าสู่โหมดสลีปโดยใช้ Media Center ให้ดูที่ การปิดคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ Windows Media Center