การปรับเครือข่ายในบ้านของคุณให้เหมาะสมสำหรับ Windows Media Center Extenders

ด้วย Windows Media Center Extender และการตั้งค่าที่ถูกต้อง คุณสามารถส่งกระแสข้อมูลสื่อที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ของคุณไปยังห้องอื่นในบ้านของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คอมพิวเตอร์และ Extender ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่า Windows Media Center Extender

แผนผังเครือข่ายในบ้านที่มีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องและ Extender สามเครื่อง
Extender ในห้องต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านเพื่อเข้าถึงเพลง ภาพถ่าย และอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 7 เครื่องเดียว

วิธีการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณมีบทบาทสำคัญต่อประสบการณ์ใช้งานโดยรวมของ Extender บทความนี้จะให้ข้อมูลที่ช่วยให้คุณได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจาก Extender ด้วยการเลือกเทคโนโลยีเครือข่าย อุปกรณ์ และการตั้งค่าที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับประสิทธิภาพของ Windows 7 ให้เหมาะสม ให้ดูที่ การปรับ Windows 7 ให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

การเลือกเทคโนโลยีเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เหมาะสม

เทคโนโลยีเครือข่ายในบ้านมีด้วยกันสองชนิดที่สำคัญคือ

 • เครือข่ายแบบผ่านสาย (อีเทอร์เน็ต) โดยทั่วไปแล้ว เครือข่ายแบบผ่านสายจะทำงานได้ดีที่สุด เครือข่ายแบบผ่านสายเป็นเครือข่ายที่เชื่อถือได้และสามารถส่งกระแสข้อมูลของเนื้อหาแบบความละเอียดสูงไปยัง Extender ได้ดีที่สุด หากเป็นไปได้ คุณควรเชื่อมต่อทั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 และ Extender ของคุณโดยใช้อีเทอร์เน็ต ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเครือข่ายอีเทอร์เน็ตคือ คุณอาจต้องเดินสายอีเทอร์เน็ตจากเราเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายของคุณไปยังห้องต่างๆ ในบ้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครือข่ายในบ้านของคุณ

 • เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) คุณสามารถใช้ Extender กับเครือข่ายในบ้านแบบไร้สายบางส่วนได้ แต่ประสิทธิภาพที่ได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์เครือข่ายของคุณ ในปัจจุบันมีอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอยู่หลายชนิด และบางชนิดสามารถทำงานได้ในช่วงความถี่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น Wi-Fi ความถี่ 2.4 GHz มักจะถูกรบกวนจากไมโครเวฟและโทรศัพท์ได้ง่ายกว่า Wi-Fi ความถี่ 5 GHz ซึ่งมีช่องสัญญาณให้ใช้ได้มากกว่า

ถ้าคุณต้องซื้อเราเตอร์ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเราเตอร์ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับโลโก้ของ Windows ตารางต่อไปนี้แสดงภาพรวมของเราเตอร์ไร้สายชนิดต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ได้

ชนิดของเราเตอร์
ความเร็วระบบไร้สาย (Wi-Fi)
คำแนะนำ

แบบสองแถบความถี่ในเวลาเดียวกัน 802.11n

2.4 GHz และ 5 GHz

แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสื่อทุกชนิด

การติดตั้งชนิดนี้เหมาะสำหรับสื่อทุกชนิด รวมทั้งสื่อความละเอียดสูง

แบบสองแถบความถี่ต่างเวลากัน 802.11n (หรือแบบแถบความถี่เดียว 802.11n ที่ความถี่ 5 GHz)

5 GHz

แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสื่อทุกชนิด

การติดตั้งชนิดนี้จะทำให้คุณสามารถเลือกช่องสถานีไม่ซ้อนทับกันสำหรับอุปกรณ์ของคุณ และยังสามารถลดการรบกวนจากเครือข่าย Wi-Fi ใกล้เคียงได้ด้วย

แบบแถบความถี่เดียว 802.11n

2.4 GHz

แนะนำสำหรับการส่งกระแสข้อมูลรายการทีวีและวิดีโอ

แม้ว่าการติดตั้งนี้ให้การส่งกระแสข้อมูลที่รวดเร็วด้วยความเร็ว 802.11n แต่แถบความถี่ Wi-Fi 2.4 GHz อาจถูกรบกวนจากเครือข่าย Wi-Fi ใกล้เคียง ไมโครเวฟ และโทรศัพท์ไร้สาย

802.11g

แบบใดก็ได้

ไม่แนะนำสำหรับการส่งกระแสข้อมูลรายการทีวีและวิดีโอ

โดยปกติแล้ว ความเร็วของเครือข่ายแบบ 802.11g จะช้ากว่า 802.11n และอาจไม่สามารถรองรับการส่งกระแสข้อมูลรายการทีวีและวิดีโอไปยัง Extender ได้

802.11b

แบบใดก็ได้

ไม่แนะนำสำหรับใช้งานกับ Extender

การเลือกการติดตั้งเครือข่ายที่เหมาะสม

เมื่อต้องการส่งกระแสข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ไปยัง Extender ของคุณ ทั้งคอมพิวเตอร์และ Extender จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของคุณในแบบใช้สาย (สายอีเทอร์เน็ต) หรือแบบไร้สาย (ใช้ Wi-Fi) ตารางต่อไปนี้แสดงภาพรวมของการติดตั้งชนิดต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ ตามลำดับที่แนะนำ

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายของคุณ
การเชื่อมต่อ Extender กับเครือข่ายของคุณ
คำแนะนำ

แบบใช้สาย

แบบใช้สาย

แนะนำเป็นอย่างยิ่ง

แบบใช้สาย

แบบไร้สาย

แนะนำเป็นอย่างยิ่ง (หากจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย)

แบบไร้สาย

แบบใช้สาย

แนะนำ (หากจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย)

แบบไร้สาย

แบบไร้สาย

ไม่แนะนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งกระแสข้อมูลรายการทีวีและวิดีโอ

การตรวจสอบแบนด์วิดท์เครือข่ายของคุณ

เมื่อมีการตั้งค่า Extender บนเครือข่ายในบ้านของคุณ คุณสามารถทดสอบแบนด์วิดท์เครือข่ายของคุณได้โดยใช้ 'ตัวปรับแต่งเครือข่าย' ใน Media Center การทดสอบอาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณมีปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น วิดีโอมีคุณภาพต่ำ หรือการเล่นสะดุด

หน้าจอ 'ตัวปรับแต่งเครือข่าย' ใน Media Center
'ตัวปรับแต่งเครือข่าย' สำหรับ Media Center Extender ของคุณ

เมื่อต้องการใช้ 'ตัวปรับแต่งเครือข่าย'

 1. เปิด Extender ของคุณ

 2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Extender ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วเลือก ปรับแต่งเครือข่าย

 3. บนหน้าจอ ตัวปรับแต่งเครือข่าย ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อตรวจสอบว่าแบนด์วิดท์ที่มีอยู่บนเครือข่ายในบ้านของคุณเพียงพอที่จะเรียกใช้ Extender หรือไม่

การแก้ไขปัญหาแบนด์วิดท์เครือข่าย

หาก 'ตัวปรับแต่งเครือข่าย' แสดงว่าแบนด์วิดท์ที่มีอยู่บนเครือข่ายของคุณมีความเร็วต่ำ คุณอาจต้องเปลี่ยนการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณโดยใช้คำแนะนำในส่วนก่อนหน้านี้ ให้ลองทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

หากคุณมีคอมโพเนนต์ไร้สายบนเครือข่ายในบ้านของคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสิ่งกีดขวางระหว่าง Extender กับเราเตอร์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วัตถุที่กีดขวางเส้นทางสัญญาณไร้สายสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ Extender ของคุณ แต่วัตถุที่เป็นโลหะสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อสัญญาณได้อย่างมาก

 • ย้ายตำแหน่งคอมโพเนนต์ไร้สายของคุณ บางครั้งการย้ายตำแหน่งหรือปรับทิศทางเพียงเล็กน้อยสำหรับคอมโพเนนต์ไร้สายของคุณก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อประสิทธิภาพได้ ลองปรับเสาอากาศ ย้ายคอมโพเนนต์ไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือต่ำลง หรือหมุนคอมโพเนนต์ของคุณ

 • เปลี่ยนช่องสัญญาณเครือข่ายไร้สายของเราเตอร์ เราเตอร์ไร้สายบางเครื่องมีการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าให้ใช้ช่องสัญญาณช่องใดช่องหนึ่ง หากเพื่อนบ้านของคุณใช้ช่องสัญญาณเดียวกัน อาจทำให้เครือข่ายไร้สายของทั้งสองฝ่ายช้าลงได้ คุณสามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณได้หรือไม่ และวิธีการเปลี่ยนช่องสัญญาณ จะขึ้นอยู่กับเราเตอร์ของคุณ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเราเตอร์ของคุณ

 • บันทึกรายการทีวีที่ระดับคุณภาพต่ำ ตัวเลือกอื่นที่สามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพบน Extender ของคุณคือ คุณภาพของรายการทีวีที่บันทึกไว้ คุณสามารถลองลดระดับคุณภาพใน Media Center เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การจัดการรายการทีวีที่บันทึกไว้ใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

 • ปรับรุ่นเฟิร์มแวร์สำหรับเราเตอร์ไร้สายของคุณ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานภายในเราเตอร์ของคุณเรียกว่า เฟิร์มแวร์ หากเฟิร์มแวร์ของคุณล้าสมัย อาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือการยกเลิกการเชื่อมต่อโดยไม่ทราบสาเหตุ โปรดตรวจสอบการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการปรับปรุงจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตของคุณ คุณอาจต้องดาวน์โหลดการปรับปรุงลงในคอมพิวเตอร์ แล้วเข้าถึงการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณในเว็บเบราว์เซอร์

หากคุณใช้เครือข่ายแบบใช้สายที่มีสวิตช์กิกะบิตอีเทอร์เน็ต

หากคุณใช้อุปกรณ์สวิตช์กิกะบิตอีเทอร์เน็ตในการกำหนดค่าเครือข่ายในบ้านของคุณ และพบว่าวิดีโอมีคุณภาพต่ำหรือการเล่นสะดุด ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุมการรับส่งข้อมูลสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ NIC)

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการควบคุมการรับส่งข้อมูลสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม พิมพ์ ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย ในกล่องค้นหา แล้วคลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. บนแท็บ ระบบเครือข่าย ให้คลิก กำหนดค่า

 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง และในรายการ ภายใต้ คุณสมบัติ ให้คลิก การควบคุมการรับส่งข้อมูล

 5. ภายใต้ ค่า ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งานการควบคุมการรับส่งข้อมูล (เลือกตัวเลือก เปิดใช้งาน Rx & Tx หากมีอยู่) แล้วคลิก ตกลง

หากการเปิดใช้งานการควบคุมการรับส่งข้อมูลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถลองเปลี่ยนความเร็วการเชื่อมต่อสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ NIC)

เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วการเชื่อมต่อสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม พิมพ์ ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย ในกล่องค้นหา แล้วคลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. บนแท็บ ระบบเครือข่าย ให้คลิก กำหนดค่า

 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง และในรายการภายใต้ คุณสมบัติ ให้คลิก ความเร็วการเชื่อมต่อและการสื่อสารสองทิศทาง

 5. ภายใต้ 'ค่า' ให้เลือกตัวเลือก การสื่อสารสองทิศทางเต็มอัตรา 100 Mbps แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ