คุณสามารถเพิ่มรูปแบบส่วนบุคคลให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนชุดรูปแบบ สี เสียง พื้นหลังของเดสก์ท็อปโปรแกรมรักษาหน้าจอ ขนาดแบบอักษร และรูปภาพบัญชีผู้ใช้ ของคอมพิวเตอร์ได้ คุณยังสามารถเลือกโปรแกรมเบ็ดเตล็ดเฉพาะสำหรับเดสก์ท็อปได้อีกด้วย

เมื่อต้องการดูวิดีโอ ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Personalizing your PC

ชุดรูปแบบ

ชุดรูปแบบประกอบด้วย พื้นหลังของเดสก์ท็อป โปรแกรมรักษาหน้าจอ สีเส้นขอบหน้าต่าง เสียง และบางครั้งก็ยังมีไอคอนและตัวชี้เมาส์อีกด้วย คุณสามารถเลือกได้จากชุดรูปแบบ Aero ซึ่งมีอยู่หลายชุดให้เลือก โดยสามารถใช้ชุดรูปแบบทั้งชุด หรือสร้างชุดรูปแบบที่คุณกำหนดเองด้วยการแยกเปลี่ยนรูปภาพ สี และเสียงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ชุดรูปแบบคืออะไร

รูปภาพของส่วนต่างๆ ของชุดรูปแบบ
ส่วนต่างๆ ของชุดรูปแบบ

คุณสามารถเพิ่มชุดรูปแบบลงในคอลเลกชันได้จากแกลเลอรีการตั้งค่าส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ Windows

Aero

Aero เป็นประสบการณ์ในการแสดงภาพขั้นสูงใน Windows รุ่นนี้ โดยมีลักษณะการออกแบบที่โปร่งใสแบบแก้วซึ่งมีการเคลื่อนไหวของหน้าต่างที่ละเอียดซับซ้อน พร้อมด้วยเมนูเริ่มใหม่ แถบงานใหม่ และสีเส้นขอบหน้าต่างใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป Aero คืออะไร

รูปภาพของสีขอบหน้าต่าง
สีเส้นขอบหน้าต่างที่มีใน Aero

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนสีใน Windows ให้ดูที่ การเปลี่ยนสีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เสียง

คุณสามารถเปลี่ยนเสียงที่คอมพิวเตอร์ของคุณส่งออกมา เช่น เมื่อคุณได้รับข้อความอีเมล เริ่มการทำงานของ Windows หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนเสียงของคอมพิวเตอร์

พื้นหลังของเดสก์ท็อป

พื้นหลังของเดสก์ท็อป หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รูปพื้นหลัง คือรูปภาพ สี หรือการออกแบบที่ปรากฏบนเดสก์ท็อป พื้นหลังของเดสก์ท็อปเป็นฉากหลังของหน้าต่างที่คุณเปิดอยู่ คุณสามารถเลือกรูปภาพรูปใดรูปหนึ่งให้เป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อปของคุณ หรือแสดงการนำเสนอภาพนิ่งของรูปภาพต่างๆ ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อป และ การเปลี่ยนพื้นหลังของเดสก์ท็อปของคุณ (รูปพื้นหลัง)

รูปภาพพื้นหลังของเดสก์ท็อปที่มาพร้อมกับ Windows
ตัวเลือกพื้นหลังของเดสก์ท็อปบางตัวเลือกใน Windows

มีพื้นหลังของเดสก์ท็อปที่สามารถใช้ได้อีกจำนวนมากในแกลเลอรีการตั้งค่าส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ Windows

โปรแกรมรักษาหน้าจอ

โปรแกรมรักษาหน้าจอคือรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เมื่อคุณไม่ได้ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์เป็นเวลาตามที่กำหนด คุณสามารถเลือกจากโปรแกรมรักษาหน้าจอของ Windows ซึ่งมีให้เลือกมากมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอของคุณ

หมายเหตุ

  • หากคุณปรับรุ่นจาก Windows XP หรือ Windows Vista เป็น Windows 7 โปรดทราบว่าชุดรูปแบบอาจทำงานแตกต่างกันเล็กน้อยใน Windows 7 เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบ จะมีการใช้การตั้งค่าชุดรูปแบบใหม่กับเดสก์ท็อปของคุณ รวมทั้งโปรแกรมรักษาหน้าจอ ในบางกรณี ชุดรูปแบบใหม่อาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอเป็น ไม่มี และคุณต้องนำการตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอที่คุณต้องการไปใช้ใหม่อีกครั้ง

ขนาดแบบอักษร

คุณสามารถทำให้ข้อความ ไอคอน และสิ่งอื่นๆ บนหน้าจอของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ด้วยการเพิ่มมาตราส่วนจุดต่อนิ้ว (DPI) นอกจากนี้คุณยังสามารถลดมาตราส่วน DPI เพื่อทำให้ข้อความและสิ่งอื่นๆ บนหน้าจอของคุณมีขนาดเล็กลง เพื่อให้พอดีกับหน้าจอยิ่งขึ้นได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้ข้อความบนหน้าจอของคุณใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

รูปภาพบัญชีผู้ใช้

รูปภาพบัญชีผู้ใช้จะช่วยระบุบัญชีผู้ใช้ของคุณในคอมพิวเตอร์ รูปภาพดังกล่าวจะแสดงบนหน้าจอต้อนรับและบนเมนูเริ่ม คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นรูปภาพที่มีอยู่ใน Windows หรือรูปภาพของคุณเองก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเลือกรูปภาพสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณและเมนูเริ่ม

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อป

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อปคือโปรแกรมขนาดเล็กที่กำหนดเองได้ ซึ่งสามารถแสดงข้อมูล เช่น พาดหัวที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือการนำเสนอภาพนิ่งของรูปภาพ โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อป: คำถามที่ถามบ่อย และ การกำหนดโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อปเอง

รูปภาพของโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อป
โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อป