การเล่นซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Player

ใน Windows Media Player คุณสามารถเล่นซีดีเพลง ซีดีข้อมูล และดีวีดีข้อมูลที่บรรจุแฟ้มเพลงหรือวิดีโอ (หรือที่รู้จักกันว่าซีดีสื่อ) นอกจากนี้ คุณยังสามารถเล่นซีดีวิดีโอ (วีซีดี) ที่คล้ายกับดีวีดี แม้ว่าคุณภาพของวิดีโอนี้จะไม่สูงเท่า

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งดีวีดีไดรฟ์และตัวถอดรหัสดีวีดีที่เข้ากันได้ คุณสามารถใช้ Windows Media Player เล่นแผ่นดิสก์ดีวีดีวิดีโอซึ่งเป็นดีวีดีชนิดที่บันทึกภาพยนตร์ได้ ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดที่แสดงว่าคุณไม่มีตัวถอดรหัสดีวีดี ให้คลิก วิธีใช้บนเว็บ บนกล่องโต้ตอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อกำหนดวิธีรับตัวถอดรหัส

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเล่นซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Player (1:06)

เมื่อต้องการเล่นซีดีหรือดีวีดี

  1. ใส่แผ่นดิสก์ที่คุณต้องการเล่นลงในไดรฟ์

    ตามปกติ ดิสก์จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ ถ้าดิสก์ไม่เล่น หรือถ้าคุณต้องการเล่นดิสก์ที่ใส่ไว้อยู่แล้ว ให้เปิด Windows Media Player ในไลบรารีของ Player ให้คลิกชื่อดิสก์ในบานหน้าต่างนำทาง.

  2. ถ้าคุณใส่ดีวีดี ให้คลิกชื่อเรื่องดีวีดีหรือชื่อบท

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณเริ่มเล่นดีวีดีหรือวีซีดีในไลบรารีของ Player โปรแกรม Player จะสลับไปยังโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player และโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

  • รูปแบบบลูเรย์ดิสก์ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Media Player เมื่อต้องการเล่นบลูเรย์ดิสก์ คุณต้องใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ Microsoft ซึ่งสนับสนุนการเล่นบลูเรย์และอุปกรณ์ที่สามารถอ่านบลูเรย์ดิสก์ได้

  • ถ้าก่อนหน้านี้ คุณได้เลือก ริพซีดีอัตโนมัติ บนแท็บ ริพเพลง ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก บนเมนู การตั้งค่าการริพ ซีดีจะเริ่มการริพโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณใส่แผ่นลงในไดรฟ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการริพ ให้ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการริพเพลง

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการเล่นดีวีดี คุณสามารถลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาดีวีดี Windows Media Player' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างโดยอัตโนมัติ

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาดีวีดี Windows Media Player' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกที่ 'แผงควบคุม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา คลิก ดูทั้งหมด แล้วคลิก ดีวีดี Windows Media Player

หากคุณพบปัญหากับบลูเรย์ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการเล่นและเขียนซีดี ดีวีดี และบลูเรย์ดิสก์' แทนได้

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการเล่นและการเขียนซีดี ดีวีดี และดิสก์บลูเรย์ดิสก์' โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ดูทั้งหมด แล้วคลิก การเล่นและการเขียนซีดี ดีวีดี และดิสก์บลูเรย์ดิสก์

หากคุณได้รับข้อความที่แจ้งว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีตัวแปลงสัญญาณหรือคุณต้องใช้ตัวถอดรหัสดีวีดี เป็นไปได้ว่าคุณกำลังพยายามเล่น เขียน หรือซิงค์แฟ้มที่ถูกบีบอัดโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณที่ Windows หรือ Player ไม่มีอยู่ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย