การเล่นดีวีดีใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเล่นดีวีดีใน Windows Media Center

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเล่นดีวีดี ให้ดูที่ การเล่นซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เหตุใดจึงไม่มีเสียงเมื่อดูดีวีดี

ปัญหานี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ให้ลองทำดังนี้

 • ถ้าคุณกำลังใช้ระบบเสียง Dolby ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าเสียงดีวีดีของคุณใน Media Center อย่างเหมาะสม

  1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ดีวีดี แล้วคลิก เสียง

  2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก ความดังเสียงอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกภายใต้ การตั้งค่าตัวถอดรหัส Dolby ที่ตรงกับการตั้งค่าของคุณ แล้วคลิก บันทึก

 • ถ้าคุณกำลังใช้ลำโพงที่ออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อลำโพงกับหัวต่อสัญญาณออกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งมีการเปิดไว้และทำงานอย่างถูกต้อง

  รูปภาพของหัวต่อไมโครโฟน หัวต่อสัญญาณเข้า และหัวต่อสัญญาณออก
  หัวต่อไมโครโฟน หัวต่อสัญญาณเข้า และหัวต่อสัญญาณออกบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วไป

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่อไมโครโฟน เครื่องเล่นเพลง หรืออุปกรณ์เสียงอื่นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงไม่ได้ปรับไว้ต่ำเกินไปหรือไม่ได้ปิดเสียงไว้ เมื่อต้องการเพิ่มระดับเสียง (หรือเปิดเสียง) ใน Media Center ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเสียงรูปภาพของปุ่ม 'เพิ่มเสียง' ซ้ำๆ จนกว่าระดับเสียงจะอยู่ในระดับที่ต้องการ (เมื่อคุณเปลี่ยนระดับเสียงใน Media Center ระดับเสียงหลักใน Windows จะเปลี่ยนไปด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับระดับเสียงในคอมพิวเตอร์ของคุณ)
 • ลองกำหนดค่าลำโพงของคุณใน Media Center โดยทำดังนี้

  1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทั่วไปการตั้งค่า Windows Media Center แล้วคลิก ตั้งค่าลำโพงของคุณ

  2. ทำตามคำแนะนำในการกำหนดค่าและทดสอบลำโพงของคุณใน Media Center

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรู้จักการ์ดเสียงของคุณ และคุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดไว้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

เหตุใดภาพจึงผิดเพี้ยนเมื่อดูดีวีดี

สาเหตุอาจเกิดจากมีการติดตั้งโปรแกรมอื่นเพื่อเล่นดีวีดีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมเล่นดีวีดีบางโปรแกรมจะติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมซึ่งใช้เพื่อถอดรหัสภาพของดีวีดีวิดีโอ ถ้าคุณประสบปัญหานี้อยู่เป็นประจำใน Media Centerให้ลองถอนการติดตั้งโปรแกรมเล่นดีวีดีอื่น

เหตุใดดีวีดีจึงไม่เล่น

ปัญหานี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้

 • มีการติดตั้งโปรแกรมเล่นดีวีดีอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และโปรแกรมดังกล่าวป้องกันไม่ให้ Media Center เล่นดีวีดี ให้ลองปิดโปรแกรมนั้น ถ้าไม่ได้ผล คุณอาจต้องถอนการติดตั้งโปรแกรม

 • ดีวีดีไดรฟ์ของคุณถูกปิดใช้งาน หรือคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

 • ความละเอียดของหน้าจอของคุณเข้ากันไม่ได้กับดีวีดีที่คุณพยายามจะเล่น คุณอาจต้องเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ

 • สายเคเบิลที่คุณกำลังใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับจอแสดงผลของคุณเข้ากันไม่ได้กับดีวีดีที่คุณพยายามจะเล่น ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบเก่า คุณอาจต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับจอแสดงผลของคุณโดยใช้สายเคเบิล VGA, DVI หรือ HDMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทและการเชื่อมต่อสายเคเบิล ให้ดูที่ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับทีวี

 • ดีวีดีไดรฟ์ของคุณเข้ากันไม่ได้กับประเภทของดีวีดีที่คุณพยายามจะเล่น ตัวอย่างเช่น ไดรฟ์บางไดรฟ์ไม่สามารถอ่านดิสก์ DVD+R หรือ DVD-R ได้ ถ้าคุณพยายามที่จะเล่นดีวีดีที่เขียนขึ้นซึ่งดีวีดีรอมไดรฟ์ไม่สนับสนุน ดีวีดีจะไม่เล่น

 • ดีวีดีได้รับการเข้ารหัสไว้สำหรับภูมิภาคอื่น โปรแกรมเล่นดีวีดีบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะทำงานเฉพาะกับดีวีดีที่เข้ารหัสไว้สำหรับภูมิภาคเดียวกันกับที่ซื้อคอมพิวเตอร์เท่านั้น ดังนั้น ถ้าคุณซื้อดีวีดีในประเทศหนึ่งและพยายามที่จะเล่นดีวีดีดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์ที่มาจากอีกประเทศหนึ่ง ดีวีดีนั้นอาจจะไม่เล่น

เพราะเหตุใดข้อมูลภาพยนตร์หรือภาพหน้าปกของดีวีดีจึงไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป

ปัญหานี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้

 • คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณใช้งานไม่ได้ชั่วคราว โดยปกติ Media Center จะเรียกข้อมูลนี้มาจากอินเทอร์เน็ต

 • ไม่มีข้อมูลภาพยนตร์และภาพหน้าปกสำหรับดีวีดีที่คุณพยายามจะเล่น

 • Media Center ได้รับการกำหนดค่าไม่ให้ดาวน์โหลดข้อมูลนี้เมื่อคุณใส่ดีวีดี คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อให้ Media Center ดาวน์โหลดข้อมูลภาพยนตร์ได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณทำงานอย่างถูกต้อง

  2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก ตัวเลือกการดาวน์โหลดอัตโนมัติ

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รับข้อมูลรูปหน้าปกอัลบั้มซีดี ข้อมูลสื่อบันทึกสำหรับดีวีดีและภาพยนตร์ต่างๆ รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ตจากอินเทอร์เน็ต

  4. คลิก บันทึก

เพราะเหตุใดโปรแกรมที่เปิดขึ้นจึงไม่เหมือนกันทุกครั้งที่ฉันใส่ดีวีดีลงในคอมพิวเตอร์ของฉัน

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ' ของคุณ ถ้าคุณใช้ Media Center เพื่อดูดีวีดีทุกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ' ไม่ให้เปิดโปรแกรมโดยอัตโนมัติเมื่อใส่ดีวีดีได้ ดังนั้นเมื่อคุณใส่ดีวีดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Media Center อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอโดยการคลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด'. ดีวีดีควรจะเล่นโดยอัตโนมัติ

ต่อไปนี้คือวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ' ของคุณ

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เล่นอัตโนมัติ แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ถัดจาก ภาพยนตร์ดีวีดี ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าไม่ต้องการเห็นกล่องโต้ตอบ 'เล่นอัตโนมัติ' ให้เลือก ไม่ต้องกระทำการใดๆ

  • เมื่อต้องการเลือกการกระทำทุกครั้งที่ใส่ดีวีดี ให้เลือก ถามฉันทุกครั้ง