การเล่นวิดีโอใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เหตุใดแฟ้มวิดีโอจึงไม่เล่น

Media Center ใน Windows 7 เข้ากันได้กับชนิดแฟ้มวิดีโอส่วนใหญ่ แต่ก็มีโอกาสเสมอที่คุณอาจจะพบแฟ้มวิดีโอที่ไม่เล่น ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • แฟ้มอยู่ในรูปแบบที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ถ้าคุณมีโปรแกรมแก้ไขวิดีโอ คุณสามารถลองเปิดแฟ้มในโปรแกรมนั้น แล้วบันทึกแฟ้มนั้นใหม่ในรูปแบบที่ Media Center สนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของแฟ้มวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุนใน Media Center ให้ดูที่ ชนิดแฟ้มที่ Windows Media Center สนับสนุน

 • อาจมีปัญหาเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณที่จำเป็นต้องใช้ในการเล่นแฟ้มนั้น ให้ลองเปิดแฟ้มวิดีโอนั้นใน Windows Media Player อาจเป็นไปได้ว่า Media Player จะดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณโดยอัตโนมัติ

  1. ปิด Media Center แล้วค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มนั้นใน Windows Explorer

  2. คลิกขวาที่แฟ้ม ชี้ไปที่ เปิดด้วย แล้วคลิก Windows Media Player

  ในบางครั้งคุณสามารถติดตั้งตัวแปลงสัญญาณเพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ แต่คุณควรใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย

 • แฟ้มมีการป้องกันโดยใช้ระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows Media Player DRM: คำถามที่ถามบ่อย

 • แฟ้มเสียหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับแฟ้มที่เสียหาย ให้ดูที่ แฟ้มที่เสียหาย: คำถามที่ถามบ่อย

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับวิดีโอได้

รูปแบบวิดีโอบางรูปแบบไม่สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานนี้ ในกรณีดังกล่าว เมื่อคุณคลิกปุ่ม กรอไปข้างหน้า หรือ กรอกลับ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้ลองใช้ปุ่ม ข้ามย้อนหลังรูปภาพของปุ่ม 'ข้ามย้อนหลัง' และปุ่ม ข้ามไปข้างหน้ารูปภาพของปุ่ม 'ข้ามไปข้างหน้า' แทน

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นวิดีโอที่ฉันดาวน์โหลดไว้ใน Media Center

ถ้าคุณได้ดาวน์โหลดวิดีโอมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณไม่เห็นวิดีโอนั้นใน Media Center อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • แฟ้มวิดีโอถูกดาวน์โหลดมายังโฟลเดอร์ที่ Media Center ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาวิดีโอ ถ้าคุณดาวน์โหลดแฟ้มวิดีโอมายังโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์เป็นประจำ คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์นั้นลงใน Media Center เพื่อให้แฟ้มเหล่านั้นปรากฏใน 'ไลบรารีวิดีโอ' โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การเพิ่มแฟ้มสื่อลงใน Windows Media Center

 • อาจมีปัญหาเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณที่จำเป็นต้องใช้ในการเล่นแฟ้มนั้น ให้ลองเปิดแฟ้มวิดีโอนั้นใน Windows Media Player อาจเป็นไปได้ว่า Media Player จะดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณโดยอัตโนมัติ

  1. ปิด Media Center แล้วค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มนั้นใน Windows Explorer

  2. คลิกขวาที่แฟ้ม ชี้ไปที่ เปิดด้วย แล้วคลิก Windows Media Player

  ในบางครั้งคุณสามารถติดตั้งตัวแปลงสัญญาณเพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ แต่คุณควรใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย

 • ถ้าวิดีโอถูกดาวน์โหลดมาโดยเฉพาะสำหรับใช้กับซอฟต์แวร์การเล่นวิดีโออื่นที่ไม่ใช่ Media Center วิดีโอนั้นอาจเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์นั้นเท่านั้น

 • แฟ้มวิดีโอมีการป้องกันและสิทธิการใช้งานสื่อสำหรับแฟ้มนั้นหมดอายุแล้วหรือมีปัญหา ถ้าคุณซื้อวิดีโอมาจากร้านค้าออนไลน์ คุณอาจสามารถเปิดแฟ้มนั้นใน Windows Media Player (หรือโปรแกรมที่ใช้ดาวน์โหลดวิดีโอนั้น) เพื่อดาวน์โหลดสิทธิการใช้งานสื่อที่ปรับปรุง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการใช้งานสื่อ ให้ดูที่ Windows Media Player DRM: คำถามที่ถามบ่อย