แผนการใช้พลังงานเป็นคอลเลกชันการตั้งค่าฮาร์ดแวร์และระบบที่จะจัดการกับวิธีการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้แผนการใช้พลังงานเพื่อลดพลังงานที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ หรือปรับสมดุลระหว่างทั้งสองอย่างได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำให้แบตเตอรี่ของแล็ปท็อปของคุณใช้งานได้ยาวนานขึ้น ให้ดูที่ การประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับแผนการใช้พลังงาน

แสดงทั้งหมด

แผนการใช้พลังงานมีอะไรบ้าง

Windows มีแผนการใช้พลังงานต่อไปนี้ที่ช่วยคุณจัดการการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • สมดุล ให้ประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มที่เมื่อคุณต้องการ และช่วยประหยัดพลังงานในช่วงที่ไม่มีกิจกรรม แผนนี้เป็นแผนการใช้พลังงานที่เหมาะสำหรับคนส่วนใหญ่

 • ประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงานโดยการลดประสิทธิภาพของระบบและความสว่างของหน้าจอ แผนนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้แล็ปท็อปใช้ประโยชน์จากการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งได้มากที่สุด

 • ประสิทธิภาพสูง เพิ่มความสว่างหน้าจอสูงสุด และอาจเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ในบางสถานการณ์ แผนนี้ใช้พลังงานสูงกว่ามาก และจะลดระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ของแล็ปท็อประหว่างการชาร์จแต่ละครั้งให้สั้นลง

  หมายเหตุ

  • ตามค่าเริ่มต้น 'ประสิทธิภาพสูง' จะไม่ปรากฏบนตัววัดแบตเตอรี่ เมื่อต้องการเปิด 'ประสิทธิภาพสูง' ให้เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวเลือกการใช้พลังงาน แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน ภายใต้ เลือกแผนการใช้พลังงาน ให้คลิก แสดงแผนเพิ่มเติม แล้วคลิก ประสิทธิภาพสูง

ถ้าแผนเหล่านี้ไม่เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างแผนการใช้พลังงานของตัวเองได้โดยใช้แผนใดแผนหนึ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยน การสร้าง หรือ การลบแผนการใช้พลังงาน (แบบแผน) นอกจากนี้ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณยังอาจมีแผนการใช้พลังงานเพิ่มเติมให้อีกด้วย

ฉันสามารถเลือกแผนการใช้พลังงานอื่นได้อย่างไร

ถ้าคุณใช้แล็ปท็อป ให้คลิกไอคอนแบตเตอรี่ รูปภาพของไอคอนแบตเตอรี่ ในพื้นที่แจ้งให้ทราบบนแถบงาน แล้วเลือกแผนการใช้พลังงานแผนใดแผนหนึ่งที่ปรากฏบนตัววัดแบตเตอรี่ ตามค่าเริ่มต้น แผน 'สมดุล' และ 'ประหยัดพลังงาน' จะแสดงบนตัววัดแบตเตอรี่ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีแผนเพิ่มเติมให้ และอาจกำหนดตัววัดแบตเตอรี่เอง
รูปภาพของตัววัดแบตเตอรี่ที่แสดงแผนการประหยัดพลังงาน
ตัววัดแบตเตอรี่ที่แสดงแผนการใช้พลังงาน

ถ้าคุณไม่ได้ใช้แล็ปท็อป หรือคุณต้องการใช้แผนการใช้พลังงานที่ไม่แสดงอยู่บนตัววัดแบตเตอรี่ ให้ทำดังนี้

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. บนหน้า เลือกแผนการใช้พลังงาน ให้เลือกแผนการใช้พลังงาน

  ถ้าคุณมองไม่เห็นแผนการใช้พลังงานที่คุณต้องการใช้ ให้คลิก แสดงแผนเพิ่มเติม

ฉันสามารถสร้างแผนการใช้พลังงานได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถสร้างและกำหนดแผนการใช้พลังงานของคุณเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลง การสร้าง หรือการลบแผนการใช้พลังงาน (แบบแผน)

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถลบแผนการใช้พลังงานได้

แผนการใช้พลังงานที่คุณสามารถลบได้ คือ แผนที่คุณสร้างขึ้นและแผนเพิ่มเติมใดๆ ที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จัดให้เท่านั้น คุณไม่สามารถลบแผน 'สมดุล' 'ประหยัดพลังงาน' 'ประสิทธิภาพสูง' หรือแผนที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน (แผนที่ใช้งานอยู่) ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบแผนการใช้พลังงาน ให้ดูที่ การเปลี่ยน การสร้าง หรือ การลบแผนการใช้พลังงาน (แบบแผน)

สิ่งที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณอาจจะไม่มีสิทธิของผู้ใช้ที่จำเป็นสำหรับการลบแผนการใช้พลังงาน เนื่องจากผู้ดูแลระบบของคุณได้เปลี่ยนแปลงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับแผนนี้

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานบางอย่างได้

สิทธิผู้ใช้ของคุณ ข้อจำกัดที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ หรือการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจจำกัดการตั้งค่าที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในองค์กร เช่น โรงเรียน หรือธุรกิจ ผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณอาจปิดใช้งานหรือเอาการตั้งค่าบางอย่างออกโดยใช้นโยบายกลุ่ม ถ้าคุณคิดว่า 'นโยบายกลุ่ม' ทำให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงได้ ให้คุณติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานบนคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่โดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' คุณจะต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผนการใช้พลังงาน ให้ดูที่ การเปลี่ยน การสร้าง หรือ การลบแผนการใช้พลังงาน (แบบแผน)

รหัสบทความ: MSW700054