การฝึกใช้การตวัด

ถ้าคุณมีแท็บเล็ตพีซีหรือหน้าจอสัมผัส คุณสามารถทำทางลัดการนำทางและทางลัดการแก้ไข เช่น คัดลอก วาง เลิกทำ และลบ ได้อย่างง่ายดายด้วยการตวัดปากกาแท็บเล็ตพีซีหรือนิ้วของคุณ เมื่อต้องการฝึกใช้การตวัด ให้ทำ 'การฝึกหัดการตวัด' ให้แล้วเสร็จ

  • เปิด 'การฝึกหัดการตวัด' ด้วยการเคาะปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วเคาะ แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ปากกาและการสัมผัส แล้วเคาะ ปากกาและการสัมผัส (คุณจะไม่สามารถเห็น ปากกาและการสัมผัส ได้ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้แท็บเล็ตพีซี หรือคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอสัมผัสอยู่) เคาะแท็บ การตวัด แล้วเคาะ ฝึกใช้การตวัด

หมายเหตุ

  • ไม่ทำการตวัดเหนือพื้นผิวที่ใช้หมึกได้ เช่น 'แผงป้อนข้อมูลแท็บเล็ตพีซี' หรือ Windows Journal เนื่องจากการกระทำจะถูกแปลความหมายเป็นลายเส้นที่ขีดแทนที่จะเป็นการตวัด