การป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มด้วยการตั้งค่าให้แฟ้มเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

การตั้งค่าแฟ้มที่สำคัญหรือแฟ้มส่วนบุคคลให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวจะสามารถช่วยป้องกันแฟ้มจากการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ เมื่อตั้งค่าแฟ้มเป็นแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มนั้นได้

  1. คลิกขวาที่แฟ้มที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว แล้วคลิก ตกลง

    ถ้าคุณต้องเปลี่ยนแปลงแฟ้มในภายหลัง คุณสามารถปิดการตั้งค่าแบบอ่านอย่างเดียวได้โดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว

    รูปภาพของกล่องกาเครื่องหมาย 'อ่านอย่างเดียว' ในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ'
    กล่องกาเครื่องหมาย 'อ่านอย่างเดียว' ในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ'

คุณสามารถตั้งค่าโฟลเดอร์ให้เป็นแบบอย่างเดียวได้โดยใช้วิธีเดียวกันกับวิธีตั้งค่าแฟ้มให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลกระทบต่อตัวโฟลเดอร์ การตั้งค่าโฟลเดอร์เป็นอ่านอย่างเดียวจะทำให้แฟ้มทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ในขณะนั้นเป็นแบบอ่านอย่างเดียว แฟ้มใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในโฟลเดอร์นั้นหลังจากที่คุณตั้งค่าโฟลเดอร์ให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว แฟ้มนั้นจะไม่ได้รับการตั้งให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวโดยอัตโนมัติ

คำเตือน

  • แฟ้มแบบอ่านอย่างเดียวจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่จะสามารถคัดลอก ย้าย เปลี่ยนชื่อ หรือลบออกได้ การย้าย เปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียวอาจส่งผลให้โปรแกรมที่อาศัยแฟ้มนั้นทำงานไม่ถูกต้องได้