ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเมื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อของคุณ: คำถามที่ถามบ่อย

ถ้าคุณมีเครือข่ายส่วนตัว คุณสามารถใช้ Windows Media Player ในการส่งกระแสข้อมูลเนื้อหาของไลบรารีของ Player ไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นในบ้านของคุณได้ ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเมื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อของคุณบนเครือข่าย

แสดงทั้งหมด

ถ้าฉันเปิดการส่งกระแสข้อมูล ทุกคนในบ้านของฉันจะเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ในไลบรารีของ Player ของฉันได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ การตั้งค่าการส่งกระแสข้อมูลของคุณจะกำหนดว่าคุณส่งกระแสข้อมูลใดจากไลบรารีของ Player และอุปกรณ์ใดรับกระแสข้อมูลของคุณ เมื่อคุณเปิดการส่งกระแสข้อมูลครั้งแรก คุณจะส่งกระแสข้อมูลแฟ้มใดๆ ในไลบรารีของ Player ไปยังอุปกรณ์สื่อหรือคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ตรวจพบบนเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับการตั้งค่าของคุณให้กรองเนื้อหาที่ส่งกระแสข้อมูล และบล็อกอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณจากการรับกระแสข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกการตั้งค่าการส่งกระแสข้อมูล ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการส่งกระแสข้อมูลสื่อใน Windows Media Player

ถ้าฉันเปิดการส่งกระแสข้อมูล บุคคลอื่นในบ้านของฉันสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาต่างๆในไลบรารีของ Player ของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณลักษณะการส่งกระแสข้อมูลจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของพวกเขาเล่นรายการต่างๆ ในไลบรารีของ Player เท่านั้น ไม่ได้อนุญาตให้พวกเขาเพิ่ม เอาออก หรือปรับเปลี่ยนรายการ

ถ้าฉันเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อ บุคคลอื่นในบ้านของฉันสามารถเข้าถึงรายการต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของฉันที่ไม่ได้อยู่ในไลบรารีของ Player ของฉัน เช่น เอกสารของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณลักษณะการส่งกระแสข้อมูลจะส่งกระแสข้อมูลรายการในไลบรารีของ Player เท่านั้น ถ้ารายการไม่ใช่แฟ้มสื่อที่ใช้โดย Player ของคุณ จะไม่สามารถส่งกระแสข้อมูลรายการดังกล่าวได้

ถ้าฉันเปิดการส่งกระแสข้อมูล บุคคลอื่นนอกบ้านของฉันสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ในไลบรารีของ Player ของฉันได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของเครือข่ายในบ้านของคุณ ไม่ว่าคุณเปิดการส่งกระแสข้อมูลหรือไม่ คุณควรดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เพื่อช่วยให้เครือข่ายในบ้านของคุณปลอดภัยจากผู้บุกรุก ตัวอย่างเช่น

  • ถ้าคุณใช้เคเบิลโมเด็ม หรือโมเด็ม DSL เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้พิจารณาการติดตั้งเราเตอร์เพื่อแยกพื้นที่เครือข่ายของคุณออกจากพื้นที่เครือข่ายของเพื่อนบ้าน

  • ถ้าคุณใช้เครือข่ายไร้สายในบ้านของคุณ คุณควรเปิดบริการการรับรองความถูกต้องที่ปลอดภัย เช่น Wired Equivalent Privacy (WEP) หรือ Wi‑Fi Protected Access (WPA)

เหตุใดฉันจึงไม่ควรส่งกระแสข้อมูลสื่อบนเครือข่ายสาธารณะ

เพื่อป้องกันระบบของคุณ ไม่ควรใช้การส่งกระแสข้อมูลสื่อเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ (เช่น เครือข่ายไร้สายในสนามบิน ร้านกาแฟ หรือห้องสมุด)

เมื่อคุณส่งกระแสข้อมูลสื่อบนเครือข่ายสาธารณะ คุณเสี่ยงต่อการทำให้สื่อของคุณพร้อมใช้งานกับบุคคลอื่นบนเครือข่ายสาธารณะ นอกจากนี้คุณยังเสี่ยงต่อการทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลอื่นบนเครือข่ายง่ายขึ้น