การเรียกดูประเภทต่างๆ

สนับสนุน 64 บิต

หากคุณเพิ่งได้ซื้อพีซีในช่วงที่ผ่านมา คุณคงจะสังเกตเห็นว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวประมวลผลแบบ 64 บิตมากขึ้น และคุณอาจสงสัยว่าตัวประมวลผลแบบนี้มีข้อดีอย่างไร

หากจะให้อธิบายอย่างง่ายๆ ก็คือ พีซีแบบ 64 บิตนั้นสามารถจัดการกับข้อมูลได้มากกว่าระบบ 32 บิต เนื่องจากพีซีดังกล่าวสามารถใช้ RAM ได้ 4 กิกะไบต์หรือมากกว่านั้น คอมพิวเตอร์แบบ 64 บิตจึงสามารถตอบสนองได้ดีกว่าเมื่อคุณใช้งานโปรแกรมจำนวนมากพร้อมๆ กัน

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ระบบใด Windows 7 ก็พร้อมรองรับ Windows 7 รุ่นจำหน่ายปลีกทุกชุด (ยกเว้น Home Basic) มีทั้งซอฟต์แวร์ 32 บิต และ 64 บิต

หากกำลังสงสัยว่าโปรแกรมหรืออุปกรณ์จะทำงานกับพีซีรุ่น 64 บิตของคุณได้หรือไม่ ให้มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ "เข้ากันได้กับ Windows 7" ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบกับรุ่น 32 บิต และ 64 บิต Windows 7 มาแล้ว หรือไปที่ศูนย์ Windows 7 Compatibility เพื่อค้นหารายการของโปรแกรมและอุปกรณ์ที่มีการปรับปรุงอยู่เป็นประจำ

รูปภาพของ 'แผงควบคุม'
ตรวจสอบแผงควบคุมเพื่อดูว่าพีซีของคุณสามารถเรียกใช้ Windows 7 รุ่น 64 บิตได้หรือไม่