การเรียกดูประเภทต่างๆ

การพิมพ์ตามตำแหน่งที่ตั้ง

ถ้าคุณต้องสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์หลายเครื่องจากแล็ปท็อปของคุณอยู่เป็นประจำ ขณะนี้คุณไม่ต้องสลับเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองแล้ว เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ เช่น จากบ้านไปที่ทำงาน Windows 7 จะทำการสลับให้โดยอัตโนมัติ

คุณลักษณะใหม่ดังกล่าวมีอยู่ในรุ่น Professional, Ultimate และ Enterprise ของ Windows 7 โดยจะทำงานในลักษณะต่อไปนี้ เมื่อใดก็ตามที่คุณพิมพ์ Windows 7 จะจดจำว่าคุณใช้เครือข่ายและเครื่องพิมพ์ใด ในครั้งต่อไปที่คุณกลับไปยังสถานที่นั้น Windows จะสลับค่าเริ่มต้นเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับเครื่องที่คุณใช้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถจับคู่เครื่องพิมพ์กับเครือข่ายด้วยตนเองได้อีกด้วย

รูปภาพของการพิมพ์ตามตำแหน่งที่ตั้ง
เมื่อใช้การพิมพ์ตามตำแหน่งที่ตั้ง สิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือแค่คลิก 'พิมพ์' เท่านั้น