การเรียกดูประเภทต่างๆ

บันทึกย่อช่วยเตือน

'บันทึกย่อช่วยเตือน' นอกจากจะจำเป็นพอๆ กับดินสอและคลิปหนีบกระดาษแล้ว ยังมีประโยชน์มากกว่านั้น ใน Windows 7 คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความของบันทึกย่อ เปลี่ยนสีของบันทึกย่อด้วยการคลิก รวมทั้งปรับขนาด ยุบ และพลิกดูบันทึกย่อได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณมีแท็บเล็ตพีซีหรือหน้าจอสัมผัส 'บันทึกย่อช่วยเตือน' ของ Windows 7 จะสนับสนุนปากกาและการป้อนข้อมูลด้วยการสัมผัสด้วย คุณยังสามารถสลับระหว่างวิธีการป้อนข้อมูลแบบต่างๆ ภายในพื้นที่ของบันทึกย่อหนึ่งๆ บันทึกย่อช่วยเตือนมีอยู่ในรุ่น Home Premium, Professional, Ultimate และ Enterprise ของ Windows 7 เท่านั้น

รูปภาพของบันทึกย่อช่วยเตือน
บันทึกย่อช่วยเตือนใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นใน Windows 7