การเรียกดูประเภทต่างๆ

Windows Defender

Windows Defender คือปราการด่านแรกของคุณในการป้องกันสปายแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ ซึ่งใน Windows 7 จะใช้งานได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีการแจ้งเตือนที่ง่ายขึ้น มีตัวเลือกการสแกนมากขึ้น และส่งผลต่อประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์น้อยลง

คุณลักษณะใหม่ที่ชื่อ "คลีนระบบ" จะช่วยลบซอฟต์แวร์ที่น่าสงสัยทั้งหมดออกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และในตอนนี้ Windows Defender เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์การปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้พีซีของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น

รูปภาพของ Windows Defender
Windows Defender จะช่วยกำจัดสปายแวร์ออกจากพีซีของคุณ