X

การเรียกดูประเภทต่างๆ

โทรสารและการสแกนของ Windows

'โทรสารและการสแกนของ Windows' จะเปลี่ยนพีซีของคุณให้เป็นเครื่องโทรสาร ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พื้นที่บนโต๊ะทำงาน เมื่อพีซีของคุณมีการติดตั้งโมเด็มโทรสาร (หรือเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โทรสาร) เครื่องจะส่งและรับเอกสารได้เหมือนกับเป็นอุปกรณ์แบบสแตนด์อโลน 'โทรสารและการสแกนของ Windows' ยังมีส่วนประกอบของเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับออกแบบหน้าปกที่กำหนดเอง

เมื่อเชื่อมต่อสแกนเนอร์กับพีซีของคุณ คุณยังสามารถใช้ 'โทรสารและการสแกนของ Windows' ในการสร้างสำเนาเอกสารและภาพถ่ายดิจิทัลได้ด้วย

เมื่อต้องการทราบว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่เข้ากันได้กับ Windows 7 ไปที่เว็บไซต์ศูนย์ Windows 7 Compatibility

รูปภาพของ 'โทรสารและการสแกนของ Windows'
โทรสารและการสแกนของ ' จะเปลี่ยนพีซีของคุณให้เป็นเครื่องโทรสาร