การเรียกดูประเภทต่างๆ

ไฟร์วอลล์ Windows

ไฟร์วอลล์ก็เหมือนการล็อคประตูหน้าบ้านเพื่อป้องกันผู้บุกรุก (ในกรณีนี้คือ แฮกเกอร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย) ไม่ให้เข้ามาได้ ตามค่าเริ่มต้น ไฟร์วอลล์ Windows จะเปิดไว้แล้วใน Windows 7 ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องตั้งค่าใด เราได้จัดการให้คุณลักษณะนี้ยืดหยุ่นมากขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นด้วย

ตอนนี้คุณสามารถปรับระดับการป้องกันและการแจ้งเตือนที่คุณต้องการสำหรับโพรไฟล์เครือข่ายแต่ละโพรไฟล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโพรไฟล์สำหรับที่บ้าน ที่ทำงาน และที่สาธารณะ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ เช่น ห้องสมุดหรือร้านกาแฟ คุณอาจต้องการบล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด สำหรับที่บ้านหรือที่ทำงาน การทำเช่นนั้นอาจมากเกินความจำเป็น ไมว่าคุณจะเลือกระดับการป้องกันใดให้กับโพรไฟล์ของคุณ คุณจะสามารถสลับการใช้งานระหว่างระดับต่างๆ ได้โดยสะดวก

รูปภาพของไฟร์วอลล์ Windows
Windows ไฟร์วอลล์สามารถปรับเปลี่ยนการป้องกันให้รองรับสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่แตกต่างกันได้