การเรียกดูประเภทต่างๆ

การแก้ไขปัญหาของ Windows

สั่งพิมพ์ไม่ได้หรือ อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้หรือ 'การแก้ไขปัญหาของ Windows' ช่วยคุณระบุและแก้ไขปัญหาทั่วไปได้โดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องลงมือเอง

ส่วน 'การแก้ไขปัญหา' ใน 'แผงควบคุม' ประกอบด้วยตัวแก้ไขปัญหามากมายพร้อมสำหรับจัดการปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เสียงและวิดีโอ และความเข้ากันได้ของโปรแกรม ตัวแก้ไขปัญหาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขทุกปัญหา แต่ก็สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและขจัดเรื่องปวดหัวได้บ่อยครั้ง

นอกจากนี้ ตัวแก้ไขปัญหายังสามารถใช้เป็นวิธีป้องกันปัญหาได้โดยการจัดให้มีการบำรุงรักษาพื้นฐานตามกำหนดเวลา เช่น ล้างแฟ้มชั่วคราวหรือสแกนฮาร์ดดิสก์เพื่อหาข้อผิดพลาด หากมีเหตุการณ์น่าสงสัยเกิดขึ้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน ศูนย์ปฏิบัติการ

รูปภาพของ 'การแก้ไขปัญหาของ Windows'
หากพบปัญหา 'การแก้ไขปัญหาของ Windows' ช่วยคุณได้